ΜΙΑ ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΚΕΨΗ!!!!

ΜΙΑ ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΚΕΨΗ!!!!  ¨Και πήραν τον Δάγωνα και τον εγκατέστησαν στον Τόπο του, επανιδρύοντας την Αρχαία λατρεία, καλώντας τους ισχυρούς που έρχονται από την Αιωνιότητα¨… ¨Dagon Rising – The litany […]

Continue Reading