ΠΡΩΤΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ!!!! ΤΟ ΠΑΡΑΞΕΝΟ ΠΛΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΪΜΠΑ ΤΗΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ!!!!

ΠΡΩΤΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ!!!! ΤΟ ΠΑΡΑΞΕΝΟ ΠΛΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΪΜΠΑ ΤΗΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ!!!!       Στην Paraiba ( Παραϊμπα https://en.wikipedia.org/wiki/Para%C3%ADba  –  ), περιοχή βορειοανατολικά της Βραζιλίας τον Ιούνιο του 2011, Στην αγροτική ζώνη της Lagoa Seca […]

Continue Reading