ΠΡΩΤΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ!!!! ΟΙ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ!!!!

ΠΡΩΤΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ!!!! ΟΙ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ!!!!   Η Rosia Montana – ( Ρόσια Μοντάνα https://en.wikipedia.org/wiki/ro%c8%99ia_montan%c4%83 ) είναι μια περιοχή εξόρυξης, όπου έχουν ανακαλυφθεί πολλές ενδιαφέρουσες ανακαλύψεις εκεί από το […]

Continue Reading