ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ 19/11/16

ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ 19/11/16

ΘΕΜΑ: Ήχοι “Αποκάλυψης”, Εγκαταλελειμμένα Σπίτια εξαφανισμένων ιδιοκτητών!- Καταγγελία για Ισραηλινούς-Δημητριακό Ζέα.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=p870qNypd1w[/youtube]

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=3CpPK7EwtyM[/youtube]

 

INVISIBLE LYCANS TEAM!!!


Αφήστε μια απάντηση