ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ!!!! Ο ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ!!!! ΚΑΙ Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΚΑΙ ΕΒΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΚΕΡΙ ΤΟΥ!!!!

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ!!!! Ο ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ!!!! ΚΑΙ Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΚΑΙ ΕΒΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΚΕΡΙ ΤΟΥ!!!!   Αυτό είναι ενα άρθρο όπου θα […]

Όλο το άρθρο