ΟΦΙΩΝΕΣ!;! ΔΡΑΚΟΝΤΙΟΙ!;! Η ΒΙΟΜΟΡΦΗ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ!;!

ΟΦΙΩΝΕΣ!;! ΔΡΑΚΟΝΤΙΟΙ!;! Η ΒΙΟΜΟΡΦΗ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ!;! Ταξιδεύει κατά πλάτος της διαμέτρου της Σελήνης, μοιάζει να είναι αρκετών χιλιομέτρων, αλλά τα πόσα χιλιόμετρα εξαρτάται από την απόστασή του ανάμεσα […]

Όλο το άρθρο