ΠΡΏΤΗ ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ!!!! ΑΡΧΑΙΕΣ ΥΠΕΡ ΓΕΝΝΉΤΡΙΕΣ ΙΣΧΥΡΊΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΝΑΚΆΛΥΨΕ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΙΝΚΑ!!!!!

ΠΡΏΤΗ ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ!!!! ΑΡΧΑΙΕΣ ΥΠΕΡ ΓΕΝΝΉΤΡΙΕΣ ΙΣΧΥΡΊΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΝΑΚΆΛΥΨΕ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΙΝΚΑ!!!!! Οι πύργοι Chullpa ( Τσούλπα ) στο Sillustani ( Σιλουστάνι ) […]

Continue Reading