ΑΣΤΡΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ΜΥΣΤΗΡΙΑ

ΑΣΤΡΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

Με τον όρο αστρική προβολή χαρακτηρίζεται κατά τον αποκρυφισμό η μεταφυσική / εσωτερική εμπειρία κατά την οποία το “αστρικό” σώμα αποχωρίζεται από το “υλικό” σώμα. Το αστρικό σώμα σύμφωνα με του αποκρυφιστές είναι άρρηκτα δεμένο με το υλικό και δεν υπόκειται στην αντίληψη των αισθήσεων. Πολλές φορές συνδέεται ουσιαστικά με το ψυχικό φαινόμενο γνωστό και ως εξ αποστάσεως παρατήρηση (remote viewing).

Σύμφωνα με τους ερευνητές της μεταφυσικής υπάρχουν πολλές διαστάσεις ύπαρξης. Είναι ο υλικός μας κόσμος όπως τον γνωρίζουμε και είναι και άλλοι κόσμοι, παράλληλοι αλλά και ανεξάρτητοι με αυτόν, ένας εκ των οποίων είναι ο αστρικός. Οι ίδιοι οι άνθρωποι αποτελούνται από πολλά “σώματα” καθένα από τα οποία έρχονται σε επαφή με κάποιους από αυτούς τους κόσμους/διαστάσεις.

Αστρική προβολή θεωρείται έμφυτη ικανότητα σε κάθε άνθρωπο και είναι πιθανό να την πραγματοποιήσει οποιοσδήποτε με μία σχετική προσπάθεια.

Πολλές φορές η αστρική προβολή συνδέεται με υπεραισθητηριακή αντίληψη το φωτεινό ονείρεμα δηλαδή το συνειδητό όνειρο και άλλες ψυχικές δυνάμεις.

Η αστρική προβολή αποτέλεσε πεδίο και επιστημονικής έρευνας διεξάγοντας πειράματα με ποικίλα συμπεράσματα. Γενικά δε θεωρείται παραδεκτό επιστημονικό πεδίο έρευνας καταρχήν λόγω έλλειψης συγκεκριμένης θεωρίας και αποτελεσμάτων που να μπορούν να αναπαραχθούν σε στείρες συνθήκες εργαστηρίου. Ωστόσο αποτελεί ακόμα πεδίο έρευνας.

Παρά όμως την έλλειψη “πειστικών” αποτελεσμάτων πολλές αξιόλογες υπηρεσίες διεξήγαγαν και διεξάγουν πειράματα και έρευνες ακόμα και τώρα όπως το υπουργείο άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου αλλά και η υπηρεσία πληροφοριών των Η.Π.Α., η CIA.

Κατά την αστρική προβολή λοιπόν, το αστρικό μας σώμα αποχωρίζεται από το φυσικό μας σώμα, διατηρώντας τη συνείδηση μας και ταξιδεύουμε σε αυτό το κόσμο. Οι περιορισμοί του υλικού κόσμου παύουν να ισχύουν κατά την αστρική μας προβολή. Μπορούμε να έχουμε συνείδηση πάνω στο ταξίδι μας και να το κατευθύνουμε οπουδήποτε στο φυσικό ή αστρικό κόσμο. Σε όλο το ταξίδι, όσο βρίσκεται το αστρικό σώμα έξω από το υλικό, συνδέεται με το τελευταίο με ένα δεσμό, που περιγράφεται από κάποιους ερευνητές ως ασημένιο νήμα. Σύμφωνα με τους τελευταίους ο δεσμός αυτός σπάει μόνο μετά το θάνατο, άρα και τα αστρικά ταξίδια είναι ασφαλή.

Όταν το αστρικό σώμα γυρίσει, η μεγιστοποιημένη συνείδηση της πραγματικότητας εκφύεται και έτσι ξεχνά ο άνθρωπος τις λεπτομέρειες του ταξιδιού του εκτός και αν σπεύσει να καταγράψει άμεσα την εμπειρία του.

Μια από τις ιδιότητες του αστρικού σώμα­τος είναι και η δυνατότητα προβολής του στον αστρικό κόσμο ή σε άλλες περιοχές του χώρου και του χρόνου. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται αστρική προβολή. Σύμφωνα λοιπόν με μελέτες, υπάρχουν τέσσερα είδη αστρικής προβολής:

1. Ακούσια χωρίς συνείδηση, η οποία βιώνε­ται σαν έντονο όνειρο. Κατά το ξύπνημα αισθα­νόμαστε πολύ κουρασμένοι και με την αίσθηση ότι κατά τη διάρκεια του ύπνου βρισκόμασταν σε έντονη δραστηριότητα.

2. Ακούσια με συνείδηση, κατά την οποία προβάλλεται το αστρικό μας σώμα ως αποτέ­λεσμα καταστάσεων σφοδρής επιθυμίας, έντα­σης, φόβου, ανησυχίας ή έντονου πόνου. Σε αυτό το είδος εντάσσονται τα παραδείγματα αν­θρώπων που αιωρήθηκαν αστρικά πάνω από το φυσικό τους σώμα κατά τη διάρκεια μιας εγχείρισης ή που βρέθηκαν κοντά σε μακρινά αγαπημένα πρόσωπα.

3. Εκούσια χωρίς συνείδηση, η οποία επι­τυγχάνεται μέσω τεχνικής, αλλά δεν διατηρούμε πλήρη συνείδηση αυτού του ταξιδιού. Παρόλα αυτά είμαστε έπειτα σε θέση να ανακαλέσουμε μέρη αυτής της εμπειρίας.

4. Εκούσια με συνείδηση, κατά την οποία βιώνουμε την προβολή από την αρχή μέχρι το τέλος και είμαστε σε θέση να επιστρέψουμε κατά βούληση στο φυσικό μας σώμα. Γνωστό είναι το παράδειγμα ανθρώπων που ταξίδεψαν αστρικά με σκοπό να ειδοποιήσουν αγαπημένα πρόσωπα για σημαντικά γεγονότα.

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε ότι η εκούσια αστρική προβολή είναι μια πρακτική που εγκυμονεί κινδύνους. Ο κίνδυνος έγκειται στο να μην καταφέρει το υποκείμενο να επανα­φέρει το αστρικό του σώμα στο φυσικό, οπότε προκαλείται θάνατος ή να αφήσει αφύλακτο το φυσικό σώμα κατά την απουσία του αστρικού, με αποτέλεσμα αυτό να μείνει εκτεθειμένο σε ξέ­νες επιδράσεις. Γι’ αυτό το λόγο είναι απαραί­τητη η σωστή προετοιμασία, η εξάσκηση αλλά και η εσωτερική καλλιέργεια του ανθρώπου έτσι ώστε να είναι κατάλληλα προστατευμένος.

Πολλοί αρχαίοι Έλληνες αναφέρουν την αστρική προβολή στο έργο τους, το πιο καλό παράδειγμα είναι ο Πλάτωνας ο οποίος χώριζε τον κόσμο σε μια υλική και μια ιδεατή σφαίρα.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD

Ποιοι μπορούν να ζήσουν αυτές τις εμπειρίες ;

Όλοι οι άνθρωποι μπορούν μέσα από την εξάσκηση να φτάσουν σε ένα πολύ  καλό επίπεδο. Μερικοί άνθρωποι μπορεί να είναι σε θέση να ανέβουν πιο εύκολα επίπεδο είτε γιατί γνωρίζουν τεχνικές αυτοσυγκέντρωσης είτε γιατί είναι πιο δεκτικοί στο φαινόμενο αυτό. Πολλοί έχουν τις εμπειρίες από ένα αστρικό ταξίδι αλλά είτε το χαρακτηρίζουν ως όνειρο είτε απλά δεν το θυμούνται όταν ξυπνάνε.

Τι είναι ο αστρικός κόσμος ;

Ο αστρικός κόσμος είναι μια άλλη αντίληψη της πραγματικότητας. Ο άνθρωπος είναι σε θέση να δει πράγματα που δεν μπορεί να δει με τα μάτια του, βλέπει κυρίως την ενεργειακή φύση των πραγμάτων.

Υπάρχουν και άλλες οντότητες στον αστρικό κόσμο ;

Με βάση τις θρησκείες και τις παραδόσεις ναι υπάρχουν και άλλες οντότητες, καλές και κακές. Μπορούν να έρθουν σε σύγκρουση με το αστρικό μας σώμα και να μην μας αφήσουν να συνεχίσουμε το ταξίδι.

Υπάρχουν κίνδυνοι ;

Λόγω της ταχυκαρδίας προκαλείτε είναι καλό να αποφεύγεται από άτομα που πάσχουν από καρδιοπάθειες μιας και είναι σαν μια πολύ δυνατή συγκίνηση. Υπάρχει πάντα και ο κίνδυνος να σε θεωρήσουν τρελό αν αναφέρεις κάποια εμπειρία. Όταν η ψυχή απομακρύνετε από το σώμα μπορεί δαιμόνια να σας ζητήσουν να το καταλάβουν, απλά είναι στο χέρι σας να πείτε όχι ή ναι.

Τι με εμποδίζει να πραγματοποιήσω ένα ταξίδι αστρικής προβολής ;

Τα ναρκωτικά και το αλκοόλ αποτελούν εμπόδιο διότι δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε στον σκοπό.

Τι μπορούμε να κάνουμε στον αστρικό κόσμο ;

Μπορούμε να κινηθούμε ανάμεσα στον χώρο μας ή και πολύ μακριά από αυτόν δηλαδή από το σπίτι μας ή σε μεγαλύτερες κατά πολύ… αποστάσεις. Μια λεπτή ασημένια κλωστή, η κλωστή της ζωής (αργυρός χορδή) είναι πάντα δεμένη με το αστρικό μας σώμα και το βοηθάει να γυρίσει πάντα πίσω. Σε περίπτωση που αυτή η κλωστή κοπεί, σημαίνει οτι το άτομο δεν είναι πια στην ζωή και δεν μπορεί να προκληθεί από κάποιο ταξίδι.

Επιστημονικές αποδείξεις υπάρχουν ;

Οι άνθρωποι οι οποίες αναφέρουν παρόμοιες εμπειρίες σε όλο τον κόσμο πληθαίνουν. Υπάρχουν έρευνες σε πολλά πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο αλλά κανένα επίσημο πόρισμα προς στιγμήν. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι δεν έχει να κάνει με το θέμα ¨όνειρο¨ μιας και η REM δεν έχει χώρο εδώ αφού ο άνθρωπος δεν κοιμάται όταν το κάνει με την θέληση του.

Τρόποι για να επιτύχω την αστρική προβολή ;

Οι τρόποι είναι πολλοί, κάθε άνθρωπος έχει τον δικό του τρόπο να συγκεντρώνεται και με τον καιρό μαθαίνει να το εξασκεί. Ας πούμε κάποιους τρόπους όμως για να γίνει κατανοητό τι εννοούμε συγκέντρωση.

Υπάρχουν επιστημονικές αποδείξεις για την αστρική προβολή; Τι λέει γενικά η επιστήμη; Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν εκατοντάδες έρευνες σε πανεπιστημιακό επίπεδο για τη δυνατότητα της συνείδησης να υπάρξει ανεξάρτητα από το φυσικό σώμα. Έχουν καταγραφεί πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που αναφέρουν αυτές τις εμπειρίες, με τις πιο εντυπωσιακές ανάμεσά τους να προέρχονται από άτομα που ποτέ δεν είχαν σχέση με τέτοια θέματα, από τυχαία περιστατικά, όπως ένα ατύχημα, ή από άτομα που έχουν περιγράψει με λεπτομέρειες αυτά που συνέβαιναν, όταν αυτοί βρίσκονταν αναίσθητοι στο χειρουργικό τραπέζι ή κάπου αλλού. Υπάρχουν όμως πολλές ερμηνείες για αυτά τα περιστατικά και μάλλον είμαστε μακριά ακόμα από την επιστημονική θεωρία που να καλύπτει απόλυτα και αυτή την πλευρά των ψυχικών δυνατοτήτων του ανθρώπου. Το πρόβλημα είναι ότι η αστρική προβολή, όπως η πίστη σε μια ανώτερη δύναμη, στα όνειρα ή στη διαίσθηση είναι μια εσωτερική εμπειρία και ως τέτοια δεν μπορεί να είναι αντικείμενο επαλήθευσης από τον ανεξάρτητο παρατηρητή-επιστήμονα.

Υπάρχει κίνδυνος να μην επιστρέψω στο σώμα μου; Όχι. Το αστρικό σώμα συνδέεται πάντα με το φυσικό διαμέσου της ασημένιας χορδής, μέσω της οποίας επιστρέφουμε πάντα πίσω. Στην πραγματικότητα μία από τις δυσκολίες της αστρικής προβολής είναι ότι επιστρέφουμε πολύ εύκολα πίσω. Το δύσκολο μέρος είναι να παραμείνουμε στον αστρικό κόσμο. Στη μοναδική περίπτωση όπου δεν γυρίζουμε πίσω είναι όταν σπάσει η ασημένια χορδή, και αυτό συμβαίνει αποκλειστικά και μόνο όταν πεθαίνουμε.

Σήμερα υπάρχουν ανά τον κόσμο διάφορα ιδρύματα και ινστιτούτα, τα οποία ασχολού­νται με τη μελέτη των παραψυχολογικών φαι­νομένων. Αν και οι μαρτυρίες ανθρώπων που έκαναν ακούσια ή εκούσια αστρική προβολή πληθαίνουν, η σύγχρονη «επίσημη» επιστήμη αρνείται να παραδεχθεί αυτό το φαινόμενο. Το ίδιο συμβαίνει και με την επιστήμη της ψυχολογίας για την οποία, κατά το φροϋδικό πρότυπο, ο ονειρικός κόσμος θεωρείται μια φανταστική σκηνή στην οποία συγκρούονται τα πάθη του ονειρευόμενου με τις απαγορεύσεις του ασυνεί­δητου Εξαίρεση αποτελεί ο γνωστός ψυχίατρος Κ. Γκ. Γιούνγκ, ο οποίος όχι μόνο ερεύνησε το φαινόμενο αλλά είχε κι ο ίδιος τέτοιες αστρικές εμπειρίες.

Η επιστήμη θεωρεί «πραγματικό» μόνο ότι είναι ορατό με τα μάτια του φυσικού μας σώ­ματος και είναι δυνατό να αποδειχθεί σε αυστη­ρές συνθήκες εργαστηρίου. Ίσως είναι οι ταχείς ρυθμοί της ζωής μας, ίσως οι μικροαστικές μας τάσεις, ίσως κάποιες ελεγχόμενες πιέσεις, ίσως ακόμη και κάποιοι ενδόμυχοι φόβοι μας, που μας κάνουν να πιστεύουμε ότι ο άνθρωπος είναι μόνο ό,τι φαίνεται και όχι ότι είναι. Οι πρόγονοι μας σίγουρα θα γελούσαν με τα «πειράματα» μας, γιατί γνώριζαν πολύ καλά ότι δεν υπάρχει «ειδικός» που να μπορεί να βάλει καλώδια στην ψυχή ή να ζυγίσει τη ζωή. Γι’αυτό ακριβώς ήταν σε θέση να ταξιδεύουν έτσι όπως λίγοι σύγχρο­νοι άνθρωποι μπορούν

Βέβαια και αυτό το απίθανο χάρισμα εκμεταλλεύεται από κάποιους με τραγικές συνέπιες, εμείς αυτό που έχουμε να πούμε είναι αν ποτέ αποφασίσετε να κάνετε το αστρικό ταξίδι να το κάνετε για εσάς και για κανέναν άλλον!!

Μέχρι την επομένη φορά να είστε πάντα όλοι καλά…..

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=twK3IZhurkU[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=iKglrf2-co0[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=RDmivrnktkQ[/youtube]

INVISIBLE LYCANS TEAM!!!


2 σκέψεις στο “ΑΣΤΡΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

 1. ΑΓΑΠΗΤΗ GIWTA!!!!

  ΣΟΥ ΕΧΩ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΣΤΟ EMAIL ΠΟΥ ΜΟΥ ΕΣΤΕΙΛΕΣ!!!!

  ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΟΤΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΣΤΡΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΕΧΕΙ ΕΠΙΔΙΏΞΕΙ!!!! ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΕΠΙΔΙΏΞΕΙ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΟΝ ΑΚΑΤΌΡΘΩΤΟ!!!! ΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ ΔΥΣΚΟΛΟ!!!!

  ΑΠΟ ΤΑ ΟΣΑ ΜΟΥ ΕΙΠΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΣΑ ΕΓΡΑΨΕΣ ΣΟΥ ΕΙΠΑ ΚΑΙ ΣΤΟ EMAIL ΟΤΙ ΠΙΟ ΠΟΛΎ ΘΥΜΊΖΕΙ << ΟΝΕΙΡΟΝΑΥΤΙΑ >> ΔΗΛΑΔΗ ΟΝΕΙΡΙΚΗ ΣΥΝΕΊΔΗΣΗ!!!!!

  ΜΕΘΑΥΡΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΦΩ ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΓΡΑΨΩ ΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΟΥ ΛΕΩ….. ΠΟΥ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΟ ΔΥΝΑΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΡΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ!!!!

  ΕΚΕΙ ΘΑ ΠΑΡΕΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ……

  ΤΟ ΙΔΙΑΊΤΕΡΟ ΔΕΣΙΜΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΜΑΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΟ ……………..

  ΛΟΓΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΤΑΝ ΓΥΡΊΣΩ ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΟ ΘΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ….

  ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΠΑΝΤΑ ΚΑΛΑ!!!!

 2. Συμβαίνει όντως όλο αυτό , ο αστρικός ειναι και ο πραγματικός μας , κόσμος σου έχω στείλει και ενα μέιλ πάνω σε αυτό το θέμα , μια προσωπική εμπειρία που έζησα σε 3 διαφορετικές φάσης της ζωής μου….κι όλες ήταν χωρίς να το επιδιώξω μιας και το φοβάμαι , καθώς όντως υπάρχουν κίνδυνοι σε σημείο που μπορεί το σώμα να μείνει και σε κώμα .

  Μέσα απο αυτό και με όσα έζησα κατάλαβα και επιβεβαιώθηκα πως δεν είμαι απ την Γη …δεν ανήκω εδώ ….απλά υπάρχει ένας ρόλος τον οποίο ακόμη και ψάχνω ….στα 28 μου.

  Πολλοί σε περνάνε για τρελό , άλλοι το θαυμάζουν κι αλλοι απλά αγνοούν..

  Τι θα μπορούσε όμως να σημαίνει Σαμάν Λύκαν ,
  ένα απο αυτά που είδα το πρώτο στο περιέγραψα στο μέιλ όταν θέλεις κοίτα να δείς τι θα μπορούσε να είναι …
  η Δεύτερη φορά που το έζησα ήταν ,
  λες και σταμάτησε η αναπνοή μου ….
  με είδα να μαι στο διάστημα και να κοιτώ την Γη , όπως την βλέπουμε απο έναν δορυφόρο , μόνο που έφερνε πολλές και γρήγορες σβούρες, κι εκεί άκουσα την Παναγία …δεν την είδα ούτε την άκουσα με τα αυτιά μου αλλά μέσα στο μυαλό μου ακουγα την φωνή της και κατάλαβα αμέσως πως είναι Αυτή.

  μου είπε : – Ήρθε η ώρα!!

  και Της απάντησα : – Πως θέλω να πω πρώτα την Αλήθεια …αφού πρώτα είχα ξεσπάσει σε λυγμούς ακούγοντάς Την..

  Ξυπνώντας ένιωσα να έρχεται αέρας μέσα στο σώμα μου και να αναπνέω και πάλι αλλά ήταν δυνατό συναίσθημα που δεν βρίσκω λέξεις να το περιγράψω …

  Το τι εννοούσε η Παναγία με αυτό που με είπε και τι εννοούσα εγώ ,
  δεν κατάλαβα ακόμη …

  Κάθε πληροφορία πάνω σε αυτό θα με βοηθούσε Πάρα μα πάρα πολύ αγαπητέ μου φίλε και θα θελα να μου πεις την δική σου άποψη.
  Είναι σημαντικό για μένα.

  Υ.γ το δέσιμο που έχω με την Μητέρα Μαρία , είναι μεγάλο και πολύ δυνατό απο την παιδική μου ηλικία ..

  Αυτά και πάλι. :)

Αφήστε μια απάντηση