ΑΓΝΩΣΤΟ ΣΤΟ ΠΛΑΣΜΑ ΣΤΟ ΛΙΛΛΟΥΙΤ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ!!!! ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1900

  ΑΓΝΩΣΤΟ ΣΤΟ ΠΛΑΣΜΑ ΣΤΟ ΛΙΛΛΟΥΙΤ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ!!!! ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1900  Στο βόρειο Καναδά οι μεταλλοδίφες αλλά και οι κυνηγοί γούνας εκείνης της εποχής , ειδικά […]

Continue Reading