ΤΕΛΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΑΓΕΙΑ!;! part 3!!!! SAMAN LYCAN

ΜΥΣΤΗΡΙΑ

ΤΕΛΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΑΓΕΙΑ!;! part 3!!!!

SAMAN LYCAN

 

Οι ποιο πολλοί από τους ανθρώπους όταν ακούν τις λέξεις Παράξενο, Υπερφυσικό, Μυστικιστικό νομίζουν ότι έχουν να κάνουν με θέματα μαγείας χωρίς να μπορούν να ξεχωρίσουν το ένα από το άλλο!!!! Επίσης πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι η μαγεία είναι κάτι που μπορεί να την μάθει ο καθένας και έτσι τις έχουν δώσει πολλά ονόματα όπως: Μαύρη μαγεία, Λευκή μαγεία, Γουίκα, Χούτου, η Κόκκινη μαγεία, Σεξουαλική μαγεία κτλ. κτλ.!!!! Από εκεί καταλαβαίνει κάποιος ότι δεν έχουν ιδέα από μαγεία!!!! Θα ήθελα πραγματικά να δω τα πρόσωπα κάποιων πως στραβομουτσουνιάζουν με αυτά που λέω διότι τους φαίνονται τελείως λάθος!!!! Χμμμμμ!!!! Πραγματικά τώρα γνωρίζεται να ξεχωρίζεται τις μαγείες ή επειδή κάποια σας ενθουσίασε χωρίς να ξέρετε το τι γίνεται λέτε εγώ ξέρω την μαύρη μαγεία την κίτρινη την κόκκινη, το Χούτου κτλ. κτλ.!;! Ας το δούμε ως έχει το θέμα!!!!

Όπως είχα αναφέρει σε άρθρο μου παλαιό οι μόνοι οι οποίοι έχουν εκ γενετής δυνάμεις μάγων και δεν χρειάζονται βιβλία και κατατάξεις ή ακόμα και σχολές ή εκπαίδευση από άλλους μάγους είναι οι λεγόμενοι Λέρτες!!!! Αυτοί μπορούν να κάνουν τα πάντα ακόμα και αυτά που δεν έχετε φανταστεί, είναι όμως μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού και ένας από αυτούς ήταν ο λεγόμενος Μέρλιν για να καταλάβετε τι εννοώ, στην Σκωτία όχι μόνο δεν τον θεωρούν φαντασιακό χαρακτήρα αλλά πραγματικό και φέρνουν και αποδείξεις για αυτό!!!! Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία που έχει πολύ ψωμί!!!!

Έτσι λοιπόν για τους σοβαρούς μάγους εκτός των Λερτών οι μαγείες συγκαταλέγονται ως πολιτισμικές μαγείες και όχι ως μαύρες κόκκινες πράσινες κτλ. κτλ.!!!! Τι εννοώ!;! Ο κάθε πολιτισμός έχει την δικιά του μαγεία!!!! Π.χ. Κέλτικη μαγεία!!! Μαγεία των Ρούνων!!!! Αρχαία Ελληνική μαγεία!!!! Αιγυπτιακή μαγεία!!!! Κινεζική μαγεία!!!! Αφρικανική μαγεία κτλ. κτλ. κτλ.!!!! Η κάθε πολιτισμική μαγεία έχει να κάνει με αυτά τα οποία της έδειξε η κουλτούρα τόσων χρόνων ή άμα το πάμε πιο βαθιά ας σκεφτούμε ή να φανταστούμε κάπου κάποτε μια άλλη μορφή ζωής εκτός γης ήλθε ή ερχότανε και έδειχνε στο καθεστό Σαμάνο κάποια πράγματα καλά ή κακά!!!! Οπότε από εκεί ξεκινάνε όλα!!!! Με τα χρόνια και με τις μετά-θρησκευτικές επεκτάσεις οποιαδήποτε θρησκείας οι άσχετοι που ήθελαν να δείξουν ότι κάτι ήξεραν τις έδωσαν ονομασίες όπως μαύρη, κόκκινη, Χούτου, βασκανία, σολομωνική κτλ. κτλ.!!!! Μόνο και μόνο για να μπορέσουν να προσελκύσουν ανθρώπους και να τα οικονομήσουν ή και για δύναμη ή δόξα!!!!

Όμως η μαγεία τι ακριβώς είναι μπορεί κάποιος απλός άνθρωπος να καταλάβει!;! Για να δουμε λοιπόν:

Με τον όρο μαγεία περιγράφονται οι τελετουργικές ή διανοητικές προσπάθειες για την πραγματοποίηση κάποιας ενέργειας πέραν των φυσικών δυνατοτήτων του ανθρώπου, με μέσο τη σκέψη, την επίκληση θεοτήτων ή πνευμάτων ή τη χρήση υπερφυσικών δυνάμεων!!!! Οι άνθρωποι που ασχολούνται με την εφαρμογή τέτοιων διαδικασιών, που σκοπό έχουν να επιβάλουν την ανθρώπινη θέλησή τους στη φύση ή σε άλλους ανθρώπους αποκαλούνται μάγοι ή μάγισσες ή  αποκρυφιστές κλπ!!!!!  Η μαγεία συνήθως διακρίνεται από τον μεσαίωνα και δω σε λευκή και μαύρη, με κριτήριο διαφοροποίησης με τα κίνητρα πίσω από την επίκλησή της!!!!

Η μαγεία είναι γνωστή από την προϊστορία ως προσπάθεια του ανθρώπου να υπερβεί τους περιορισμούς των υλικών του δυνάμεων με σκοπό να χειραγωγήσει την πραγματικότητα μέσω της πνευματικής οδού!!!!  Ως πτυχή της κοινωνικής και θρησκευτικής ζωής ανά τους αιώνες εκφράστηκε και συνυφάνθηκε μεταξύ άλλων με τον σαμανισμό, τον μυστικισμό, τον πνευματισμό τη μαντεία, τον ζωροαστρισμό, τον ερμητισμό, την αστρολογία και την αλχημεία!!!! Κατά τον Μεσαίωνα, η μαγεία διώχθηκε με την ποινή του θανάτου στον ρωμαιοκαθολικό και στον ισλαμικό κόσμο, ενώ μετά την Μεταρρύθμιση αυτή η πρακτική συνεχίστηκε και στις προτεσταντικές χώρες!!!! Κατά τον Διαφωτισμό η μαγεία απομυθοποιήθηκε χάρη στην επιστήμη και έπαψε να θεωρείται απειλή ή μέθοδος αντιμετώπισης προβλημάτων από τους περισσότερους στις δυτικές κοινωνίες!!!!

Έχει διαπιστωθεί μία σαφής συσχέτιση της μαγείας με την προϊστορική θρησκεία στις πρωτόγονες ανθρώπινες φυλές θηρευτών-τροφοσυλλεκτών!!!! Επρόκειτο για Σαμάνους οι οποίοι αποσκοπούσαν στην τιθάσευση των φυσικών φαινομένων με τελετουργίες συμπαθητικής μαγείας ώστε να παράσχουν τροφή και ασφάλεια στην φυλή!!!! Στη βάση του σαμανισμού ευρίσκεται η δυϊστική αντίληψη ότι ο κόσμος διαιρείται σε δύο αλληλεπιδρώντα επίπεδα τα οποία αποτελούνται από δύο διακριτές ουσίες: μία ορατή υλική και μία αόρατη πνευματική, με τη δεύτερη να αιτιολογεί παράξενες ή δυνάμει επικίνδυνες καταστάσεις όπως η ζωή, η νόηση, ο θάνατος, οι ασθένειες και τα φυσικά φαινόμενα!!!! Ο σαμάνος επικοινωνεί με το κοσμικό επίπεδο / υπόσταση / χώρο / ουσία των πνευμάτων μέσω της μαγείας του με σκοπό να το ελέγξει, υπερβαίνοντας τους περιορισμούς της ύλης και της αιτιότητας!!!! Στη σκέψη αυτών των πρωτόγονων ανθρώπων ο κόσμος κατακλυζόταν από καθαρά πνευματικά, αυτόβουλα πλάσματα, αόρατα με το γυμνό μάτι, τα οποία ενίοτε ενσαρκώνονταν σε υλικά σώματα ζωοδοτώντας τα κατ’ αυτόν τον τρόπο ( ανιμισμός )!!!!! Ο χώρος των ατομικών νοητικών λειτουργιών, η ψυχή κάθε ανθρώπου όπου εδρεύει η νόηση και η συνείδηση, επίσης συσχετιζόταν με αυτόν τον υπερβατικό κόσμο των πνευμάτων!!!! Προκειμένου να ερμηνευθεί θετικά το φαινόμενο του θανάτου εμφανίστηκε η αντίληψη ότι μεταθανάτια η ψυχή, ή ένα τμήμα της ( το ατομικό πνεύμα), αποδεσμεύεται από το υλικό σώμα και συνεχίζει να ζει στο πνευματικό επίπεδο!!!! Έτσι οι σαμάνοι, όχι σπάνια, επιχειρούσαν να χαλιναγωγήσουν τα πνεύματα των νεκρών προγόνων της φυλής για να τους βοηθήσουν στις μαγικές τελετουργίες τους!!!!  Ακόμα μία σταθερά της μαγικής τους πρακτικής ήταν ο εξευμενισμός των ζωικών θηραμάτων, τα οποία αποτελούσαν κεντρική πηγή τροφής, μέσω επίκλησης σε κάποιο πνεύμα το οποίο πίστευαν πως έλεγχε τα ζώα και τα καθιστούσε << πρόθυμα >> να << θυσιαστούν >> για να παράσχουν φαγητό στους ανθρώπους!!!!

Η μαγεία, τουλάχιστον με τη μορφή του σαμανισμού, εκτιμάται πως ήταν διαδεδομένη σχεδόν παντού σε προϊστορικές εποχές, ως το απλούστερο νοητικό πλαίσιο ερμηνείας, πρόβλεψης και χειραγώγησης του φυσικού κόσμου!!!! Υπό μία άποψη, που την κρίνει εξωτερικά, αποτελεί την προβολή μίας έμφυτης ψυχολογικής ανάγκης για έλεγχο επί του περιβάλλοντος και ικανοποίηση των επιθυμιών, υπό συνθήκες έλλειψης επιστημονικής γνώσης για τη λειτουργία του φυσικού κόσμου!!!! Η μαγεία προϋποθέτει πίστη σε μία αμφίδρομη συσχέτιση μεταξύ του εξωτερικού κόσμου και της εσωτερικής σκέψης, ενώ βασίζεται στην << αρχή της συμπάθειας >>, δηλαδή την αντίληψη ότι το αποτέλεσμα μίας πράξης μοιάζει με την αιτία του και ότι παραμένει μία αιτιακή συσχέτιση ανάμεσα σε υλικά αντικείμενα τα οποία κάποτε εφάπτονταν, ακόμη και αν αυτά απομακρυνθούν μεταξύ τους!!!! Η αρχή της συμπάθειας επιτρέπει την άσκηση μιμητικών τελετών, οι οποίες περιλαμβάνουν υλικά ή λεκτικά σύμβολα, με στόχο την πρόκληση αλλαγών στα αντικείμενα που αναπαριστώνται από τα σύμβολα αυτά!!!! Η μαγεία είναι ένα μηχανιστικό και αιτιοκρατικό εννοιολογικό πλαίσιο το οποίο ωστόσο δεν περιλαμβάνει χρήση λογικών συνεπαγωγών και εμπειρικής παρατήρησης προκειμένου να ερμηνεύει τον κόσμο, δεν εμπεριέχει κάποιο κριτήριο διαψευσιμότητας των εννοιών του ώστε οι τελευταίες να αυτορυθμίζονται και να αυτοβελτιώνονται, ενώ στηρίζεται πολύ στην αξιωματικά αποδεκτή αυθεντία της τοπικής κοινωνικής εννοιακής παράδοσης!!!! Μέσω της μαγείας πολλαπλές διαφορετικές αιτιακές αλυσίδες γεγονότων μπορούν να συνδεθούν αυθαίρετα μεταξύ τους σε εννοιολογικό επίπεδο, ενώ συνήθως για την υποτιθέμενη επιτυχία μίας μαγικής πράξης απαιτείται η ακριβής τήρηση μίας τελετουργικής συνταγής!!!! Ταυτόχρονα με τη μαγεία εμφανίστηκε και η μαντεία ( π.χ. μέσω της αστρολογίας ή της νεκρομαντείας ), η οποία επίσης αξιοποιούσε την αρχή της συμπάθειας προκειμένου να προβλέπει μελλοντικές καταστάσεις με βάση εμπειρικές παρατηρήσεις, η αιτιακή συσχέτιση των οποίων με το προβλεπόμενο γεγονός έχει τη ρίζα της σε μία παθητική εκδοχή συμπαθητικής μαγείας!!!!

Χμμμμμ!!!! Μέχρι εδώ πιστεύω να έχετε καταλάβει κάποια πράγματα θα το δυσκολέψω όμως ποιο κάτω!!!! Για να δούμε τι λέει η θρησκεία μας για την μαγεία:

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

 του Αρχιμ. π. Βαρνάβα Λαμπρόπουλου

 

Ξέρουμε ότι η μαγεία είναι δαιμονική ενέργεια. Γι’ αυτό κατ’ αρχήν αναφερόμαστε επιγραμματικά στην

     1) ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΔΑΙΜΟΝΩΝ

Γνωρίζομε ότι οι δαίμονες είναι εκπέσωντες Άγγελοι. Όμως και μετά την πτώση τους δεν έπαυσαν να διατηρούν κάποιες ιδιότητες των Αγγελικών νοερών ουσιών, όπως «το κούφον, το Αεικίνητον και το Ασώματον» (κατά την διδασκαλία του αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού). Δεν έπαυσαν να είναι νόες «ου σωματικώς περιγραφόμενοι, ουδέ τριχή διάστατοι». Δεν έπαυσαν να είναι «Αόριστοι, δηλαδή μη περιοριζόμενοι υπό τειχών, θυρών και κλείθρων». (Ασώμα­τοι βέβαια και Άυλοι, «όσον προς ημάς». Όχι σε σύ­γκριση με τον Θεό.«Παν γαρ το συγκρινόμενον προς τον Θεόν, παχύ τε και υλικόν ευρίσκεται»).

Συνέχισαν λοιπόν οι δαίμονες να είναι «νόες», «νοερές ουσίες». Πανέξυπνοι και πανεπιστήμονες. Μόνο που με την πτώση τους από φωτεινοί νόες έγι­ναν σκοτεινοί νόες. Και έτσι διέστρεψαν την εξυπνάδα και την επιστημοσύνη τους σε σκοτεινά νοήματα και ύπουλες μεθοδείες. Σε παγίδες δηλαδή, που κά­νουν και ένα Μέγα Αντώνιο να τρομάζει και να απορεί: «Τις άρα παρέρχεται ταύτας;».

Πρώτη, ως γνωστόν, παγίδα του διαβόλου είναι το να πείσει τους ανθρώπους ότι δεν υπάρχειΜερι­κοί το κατοχυρώνουν αυτό και με… πατερικές ρήσεις. Γιατί λένε οι Πατέρες ότι ο διάβολος, ως «σκότος» δεν μετέχει εις το είναι αλλά εις το μη είναι.

Πρέπει λοιπόν να πούμε (έστω κι αν είναι περιτ­τό) ότι αυτό δεν σημαίνει ότι ο διάβολος είναι ανύ­παρκτος !Απλώς σημαίνει ότι δεν μετέχει στην όντως ζωή, στην ζωή του Θεού. Και «κατά αποβολήν της όντως ζωής» έγινε «νεκρόν πνεύμα, νεκρούν τους εγγίζοντας» (λέει ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς).Και «νεκρόν πνεύμα» ξανά τονίζομε δεν σημαίνει ανύ­παρκτος.

Όσον αφορά την αντιμετώπιση της μαγείας από την Εκκλησία, ο ιατρός ποιμήν πρέπει να κάνει κατ’ αρχήν:

     2) ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ.

Πρέπει πρωτίστως να εξετάσει μήπως πρόκειται για κατά φαντασία μάγια. Αναφέρουμε ενδεικτικά δύο αληθινά περιστατικά από τα πάμπολλα κωμικο­τραγικά συμβαίνοντα, που κάθε ιερέας θα μπορούσε να διηγηθεί.

α) Ένας πατέρας καλεί τον ιερέα στο σπίτι του ζητώντας του να διαβάσει εξορκισμούς στο παιδάκι του, που βρίσκεται σε πυρετικό κώμα. Ο ιερέας δια­πιστώνει έκπληκτος ότι δεν έχουν πάει ακόμη το παιδί στον γιατρό…

β) Μια κυρία οδηγώντας το νέο αποκτηθέν αυτοκίνητό της, το ρίχνει σε χαντάκι. Έντρομη τρέχει στον ιερέα να της διαβάσει εξορκισμούς, γιατί πι­στεύει ότι της έκανε μάγια η πεθερά της. Ο ιερέας διαπιστώνει ότι η κυρία πήρε το δίπλωμα οδηγήσεως «νύχτα», και ότι η ταλαίπωρη πεθερά είναι ανεύθυνη για το δυστύχημα.

Μπαίνοντας ουσιαστικότερα στο θέμα μας πρέπει να παρατηρήσουμε ότι, και σ’ αυτές τις περιπτώσεις (που δεν είναι τόσο κωμικές όσο φαίνονται), και στις περιπτώσεις καθαρά δαιμονικής ενεργείας, το πανικό­βλητο θύμα ζητάει άμεσα και απτά αποτελέσματα απελευθερώσεώς του από το «κακό». Αποτελέσματα εδώ και τώρα. Πολύ χαρακτηριστικά έλεγε κάποιος κοινωνιολόγος: «Πως να το κάνομε; ό,τι και να λέ­με, είμαστε άνθρωποι των κουμπιών και των χαπιών. Θέλουμε πατώντας ένα κουμπί, ή πίνοντας ένα χάπι, να λυθούν αμέσως και ανώδυνος όλα μας τα προβλή­ματα». Ζητάμε αυτόματες λύσεις, έστω κι αν ξέρουμε ότι δεν είναι γνήσιες λύσεις. Μας βολεύουν αυτές οι ψευτό λύσεις, γιατί δεν απαιτούν ιδρώτα και κόπο.

Μια τέτοια αντίληψη δυστυχώς μας χαρακτηρίζει και ως προς τη σχέση μας με την Εκκλησία.

Τέτοιες όμως λύσεις αυτόματες δεν δίδει η Εκκλησία. Για την Εκκλησία είναι αδιανόητη

      3) Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΓΕΙΑΣ ΜΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΜΑΓΕΙΑ.

Και εδώ ακριβώς έγκειται το δύσκολο έργο της Εκκλησίας: Να βοηθήσει τους πιστούς να καταλά­βουν ότι οι μαγικές λύσεις, (που τόσο άφθονες προ­σφέρονται στο super market της παραθρησκείας) όχι απλώς δεν είναι λύσεις, αλλά αντίθετα είναι ακόμη πιο σίγουρο δέσιμο στο μαγγανοπήγαδο των δαιμο­νικών ενεργειών.

Και πρέπει να πούμε ότι αυτό το όντως δύσκο­λο έργο της Εκκλησίας, το δυσκολεύουν ακόμη πε­ρισσότερο κάποιες νοσηρές τάσεις (συχνά εμφανιζόμενες μεταξύ των πιστών) όπως είναι: η θαυματολαγνεία, η οραματολαγνεία και η χαρισματολαγνεία. Αυτού του είδους οι λαγνείες ενισχύουν την μαγική αντίληψη για το έργο της Εκκλησίας, και ως εκ τού­του αποτελούν αποβλητέα καρκινώματα. Οι άγιοι Πατέρες, ως έμπειροι χειρουργοί-ιατροί φρόντιζαν πάντοτε να καθαρίζουν το Σώμα της Εκκλησίας από τέτοιους κακοήθεις όγκους.

Ενδεικτικά Αναφέρομε δύο περιστατικά Από τον βίο του Μεγάλου Παχωμίου:

α) Κάποιος πλανεμένος μοναχός προκαλούσε τους πατέρες του κοινοβίου του Αββά Παλάμωνα (Γέροντα του Παχωμίου) λέγοντάς τους: «Όποιος έχει πίστη, ας σταθεί πάνω σε κάρβουνα αναμμένα και να απαγ­γείλει το Πάτερ ημών». Παρά τις νουθεσίες του Αββά Παλάμωνα, ο άφρων μοναχός δεν συνήλθε από την δαιμονική του έπαρση. Πήδηξε γυμνόπους επί της ανθρακιάς, και είπε την Κυριακή προσευχή μέχρι τέ­λους, μένοντας αβλαβής (αβλαβής στα πόδια  όχι και στο κεφάλι). Και την άλλη μέρα φεύγοντας ωνείδιζε τους Αδελφούς: «Ταλαίπωροι, που είναι η πίστη σας;». Φυσικά δεν άργησαν να παρουσιασθούν εμφανέστερα τα συμπτώματα δαιμονισμού του εν λόγω αδελφού.

β) Αργότερα στο κοινόβιο του Μεγάλου Παχωμίου πήγαν κάποιοι αιρετικοί μοναχοί και τον προκαλούσαν να περπατήσουν μαζί πάνω στο νερό του ποταμού, για να φανεί ποιος είναι πιο ενάρετος. Ο άγιος τους απάντησε με ταπείνωση: «Ο πόθος του Παχωμίου δεν είναι να διέλθει αυτόν τον ποταμό τον υδάτινο, αλλά εκείνο τον πύρινο ποταμό, ο οποίος πρόκειται να με σύρει βιαίως ενώπιων του φοβερού βήματος του Χριστού, για να κριθώ ο πολύ αμάρτητος. Γι’ αυτό φροντίζω και γι’ αυτό αγωνίζομαι. Αυτές δε τις σατανικές ενέργειες που μου προβάλλε­τε, τις αποστρέφομαι και τις βδελύσσομαι». Και μετά ο όσιος παρήγγειλε αυστηρά στους αδελφούς να μην επιθυμήσουν ποτέ να ιδούν οπτασία ή αποκάλυψη ή δαίμονες. Ούτε να ενοχλούν τον Θεό με τέτοιες Ανάρμοστες αιτήσεις.

     4) Η ΔΑΙΜΟΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ ΩΣ ΚΑΚΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΩΣ ΚΑΚΟΠΡΑΞΙΑ.

Είναι φανερό ότι τα προαναφερθέντα νοσηρά συμπτώματα της θαυματολαγνείας, οραματολαγνείας και χαρισματολαγνείας, Αποτελούν καρπούς του πνεύματος της πλάνης. Και δεν ξεχνάμε ότι το πρώτο πνεύμα που εξορκίζομε στους προς το Άγιο βάπτισμα ερχομένους, είναι το δαιμόνιο της πλάνης. Η Εκκλησία θεωρεί κατ’ εξοχήν δαιμονόπληκτο τον άνθρωπο που κατέχεται από τέτοιο πνεύμα. Για να γίνει, λοι­πόν, κάποιος μέλος της Εκκλησίας, η οποία είναι στύλος και εδραίωμα της αληθείας, πρέπει πρώτα να ελευθερωθεί από αυτό το πνεύμα της πλάνης.

Όμως ο διάβολος, όπως υπογραμμίζει και ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, δεν κατακτά τον άνθρωπο μόνο ως πνεύμα πλάνης, αλλά και ως πνεύμα ειδωλολατρίας και πάσης πλεονεξίας, όπως επίσης και ως πνεύμα ψεύδους και πάσης ακαθαρ­σίας. Δηλαδή η δαιμονική κατοχή δεν εκδηλώνεται μόνο ως κακοδοξία αλλά και ως κακοπραξία ως διε­στραμμένος τρόπος ζωής.

Σ’ αυτό που έχει λεχθεί, ότι η μεγαλύτερη επιτυχία του διαβόλου είναι να πείθει τον άνθρωπο ότι δεν υπάρχει, θα μπορούσε να προστεθεί ότι μια εξ ίσου επιτυχημένη παραπλάνηση του ανθρώπου από τον διάβολο είναι να τον κάνει να πιστεύει ότι δαιμονόπληκτος είναι μόνο αυτός που κυλιέται στην γη βγάζοντας αφρούς από το στόμα, τρίζοντας τα δό­ντια και βλαστημώντας ιερόσυλα. Αλλοίμονο δεν είναι μόνο τέτοιοι αυτοί που βρίσκονται υπό την εξουσία των δαιμόνων.

Η Παράδοση της Εκκλησίας με συνέπεια παρου­σιάζει ως δαιμονόπληκτο τον κάθε άνθρωπο που εκούσια υποδουλώθηκε σε κάποιο πάθος, όσο «μι­κρό» κι αν φαίνεται. Γιατί, όπως λέει ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και το σπουργίτι έστω και αν δεν έχει πιαστεί ολόκληρο αλλά μόνο από το ποδα­ράκι του στην παγίδα που του στήσανε, βρίσκεται όμως στην εξουσία εκείνου που έστησε την παγίδα.

Και συνεχίζει ο άγιος Ιωάννης αναφερόμενος στην φρικτή περίπτωση του ανθρώπου που πιάνεται στην παγίδα όχι από το ποδαράκι, αλλά από την τσέπη του, δηλαδή τον φιλάργυρο.

«Τι θα λέγε κανείς για τον φιλάργυρο; (λέει ο άγιος Ιωάννης). Δεν είναι κι αυτός δαιμονισμένος; Ποιος μπορεί ποτέ να τον συγκρατήσει; Στην περί­πτωση των δαιμονισμένων της χώρας των Γεργεσηνών, οι δαίμονες υποχώρησαν στο πρόσταγμα του Κυρίου, και βγήκαν αμέσως από το σώμα των ανθρώπων. Ο υποδουλωμένος όμως στο πνεύμα της φιλαργυρίας, ούτε στο πρόσταγμα του Χριστού υπο­χωρεί. Δεν υπακούει. Όχι επειδή είναι ισχυρότερος του Χριστού. Αλλά επειδή ο Χριστός δεν μας φρο­νηματίζει χωρίς τη θέλησή μας.

Ποιος λογικός άνθρωπος θα ήθελε να συνανα­στρέφεται με τέτοιου είδους ανθρώπους; Εγώ τουλά­χιστον θα προτιμούσα να ζω μαζί με χίλιους δαιμο­νισμένους, παρά με ένα που υποφέρει από αυτή την αρρώστια. Τι παρόμοιο κάνουν όλοι μαζί οι δαιμο­νισμένοι με αυτό που τόλμησε να κάνει ο Ιούδας; Αν κάποιος μπορούσε να ιδεί καθαρά τον δαίμονα που βρίσκεται μέσα σε ένα τέτοιον άνθρωπο, θα διεπίστωνε ότι είναι πολύ πιο άγριος και μανιώδης από αυτούς που βγήκαν από τους δαιμονισμένους των Γεργεσηνών».

Αφήσαμε τον άγιο Ιωάννη να μιλήσει λίγο περισ­σότερο για να τονισθεί ότι: Η κεντρική πόρτα εισόδου των δαιμόνων στον άνθρωπο είναι η καταφρό­νηση των εντολών του Θεού, και η αντικατάσταση του «γενηθήτω το θέλημά Σου» της Κυριακής Προ­σευχής με το «γενηθήτω το θέλημά μου».

Ο άνθρωπος που γλυκάθηκε με τα σιρόπια της αυτονομίας και σιχάθηκε το ζων ύδωρ της υπακοής, αποτελεί «κελεπούρι» για τον διάβολο. Και μάλιστα «κελεπούρι» που το πιάνει χωρίς ιδιαίτερο κόπο. Η μεγαλύτερη αφορμή ξεκούρασης για τον διάβολο είναι το να κάνουμε τα θελήματά μας. Γιατί «έφ’ όσον τα θελήματα ημών ποιούμεν, ου πολεμούσι μεθ’ ημών οι δαίμονες», όπως λέει και ο Αββάς Ποιμένας :«τα γαρ θελήματα ημών δαίμονες γεγόνασι· και αυτοί εισίν οι θλίβοντες ημάς, ίνα πληρώσωμεν αυτά». Στις «9 Statements)) του ιδρυτή της ‘Εκκλησίας του Σατανά αναφέρεται: «ο σατανάς ενσαρκώνει την ικανοποίηση των παθών».

Αφού λοιπόν ο διάβολος αποκτά εξουσία πάνω στον άνθρωπο όχι κατά τρόπο μαγικό, αλλά με την ελεύθερη συγκατάθεση του θεληματάρη ανθρώπου, είναι αυτονόητο ότι και η απαλλαγή από την επήρεια των δαιμόνων δεν μπορεί να γίνει με τρόπο μα­γικό.

Η περί παθών διδασκαλία της Εκκλησίας είναι το κατ’ εξοχήν κεφάλαιο της ορθοδόξου ανθρωπολο­γίας, το οποίο αποτελεί την καλύτερη

     5) ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΜΑΓΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.

Αποτελεί το καλύτερο αντίδοτο στον άνθρωπο που δηλητηριάστηκε από αυτή την αντίληψη. Και λέμε «δηλητηριάστηκε» γιατί πρόκειται για μια βαριά δηλητηρίαση, που αποτελεί την κυριότερη νοσογόνο αίτια. Από αυτήν κυρίως υποφέρει ο κάθε (κατά φαντασία ή πραγματικά) μαγεμένος, που καταφεύγει στο ιατρείο της Εκκλησίας.

Και είναι εγκληματικό να τον αφήσουμε να πιστεύ­ει ότι φορώντας ένα σταυρό ή πίνοντας ένα μπουκά­λι αγιασμό όλα θα πάνε καλά. Χρειάζεται πρώτα να του επισημάνουμε ποιες είναι οι πόρτες που χρησιμο­ποιεί ο διάβολος για να μπει στην ζωή των ανθρώ­πων και έπειτα να του μάθουμε πως κλείνουν αυτές οι πόρτες και πως ανοίγει η θύρα ελέους του Θεού. Και πάνω απ’ όλα να τον βοηθήσουμε να καταλάβει ότι για να κλείσουν οι μεν και να ανοίξει η δε, χρειά­ζεται δουλειά. Και εκ μέρους του δουλειά.

Ένας Τούρκος αξιωματικός, που ήταν βαριά άρρωστος, έστειλε κάποτε στον άγιο Κοσμά τον Αιτωλό μια λεκάνη με νερό για να την ευλογήσει ώστε να την πιεί ως φάρμακο. Ο άγιος κάνοντας σωστή διάγνωση του πρότεινε κάποιο άλλο φάρμα­κο, σίγουρα πολύ ακριβότερο. Του λέει: Θα σου ευλο­γήσω το νερό με δυο προϋποθέσεις: α) Να σταματή­σεις να μπεκροπίνεις, και β) να δώσεις ελεημοσύνη στους φτωχούς το 1/10 της περιουσίας σου.

Με άλλα λόγια, ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός είπε στον Τούρκο: α) δεν είμαι μάγος, και β) Αν θέλεις να γίνεις ΚΑΛΑ (το «καλά» με κεφαλαία), αγωνίσου εσύ ο ίδιος να ελευθερωθείς από τα τυραννικά αφε­ντικά που λέγονται «πνεύμα φιληδονίας» και «πνεύμα φιλαργυρίας». Έτσι θα γίνεις και «καλά» (το «καλά» με μικρά), δηλαδή θα θεραπευθείς από την αρρώστια.

Ο Τούρκος υποσχέθηκε ότι θα κάνει αυτά που του ζήτησε ο άγιος. Και μόνο τότε ο άγιος Κοσμάς του έστειλε τον αγιασμό.

Ακριβώς αυτό είναι το έργο της Εκκλησίας: Να βοηθήσει τους πιστούς να διακρίνουν μεταξύ του ΚΑΛΑ (με κεφαλαία) και του «καλά» (με μικρά). Κι αν είναι εγκληματικό (όπως είπαμε) να αφήνουμε τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι με την μαγική χρή­ση των αγιαστικών μέσων της Εκκλησίας όλα θα πη­γαίνουν καλά, άλλο τόσο εγκληματικό είναι να τους αφήσουμε να πιστεύουν ότι αυτό το «καλά» (με μι­κρά), δηλαδή η ανακούφιση του ανθρώπου από κά­ποια προσωρινά προβλήματα, ταυτίζεται με το ΚΑ­ΛΑ (με κεφαλαία), δηλαδή τη σωτηρία του όλου ανθρώπου από την δουλεία της αμαρτίας, και από τις συνέπειές της: την φθορά και τον θάνατο.

Ο Χριστός έγινε άνθρωπος, όχι για να μας δώ­σει την δυνατότητα να φοράμε φανέλες με την ξε­νόγλωσση διακήρυξη NO PROBLEM (έστω κι αν αυτό το problem είναι η ενόχληση ή και η κατάλη­ψη από κάποιο δαιμόνιο), αλλά για να μας δώσει την δυνατότητα να γραφεί το όνομά μας «εν ουρανοίς». Αυτό είναι το πρώτο ζητούμενο. Και αυτό πρέπει να μάθουμε τους πιστούς μας πρώτα να ζητιάνε. Και αυτή είναι η πρώτη η μοναδική αιτία χαράς για όλη την Εκκλησία.

Ας θυμηθούμε ότι όταν επέστρεψαν οι εβδομήκοντα μετά χαράς λέγοντες: «Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσεται ημίν εν τω ονόματι σου», ο Χριστός τους απάντησε: «Εν τούτω ΜΗ χαίρετε, ότι τα πνεύματα υμίν υποτάσσεται· χαίρετε δε ότι τα ονόματα υμών εγράφη εν τοις ουρανοίς».

Και επειδή (όπως είπαμε) θέλουμε «εδώ και τώ­ρα» γεγονότα και όχι απλώς νεφελώδεις υποσχέσεις, γι’ αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι: η εγγραφή των ονομάτων εν ουρανοίς δεν είναι ένα ωραίο σχήμα λόγου που περιγράφει μεταφορικά κάποια νεφελώδη εσχατολογική ελπίδα. Ίσα-ίσα είναι μία εδώ και τώ­ρα ένταξη στο Σώμα της Εκκλησίας. Δηλαδή, κάτι το πολύ συγκεκριμένο και σαφές .Έξω από αυτό το Ένα Σώμα της Μιας Εκκλησίας, οποιαδήποτε «νί­κη» (εντός εισαγωγικών) κατά του διαβόλου, οποιαδήποτε «Απαλλαγή» (εντός εισαγωγικών) από την εξουσία του διαβόλου είναι φιάσκο. Είναι μπλόφα. 

     8) ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΓΕΙΑ

Στον βίο του Αγίου Ανδρέα του δια Χριστόν σαλού θα έχετε διαβάσει για την περίπτωση του μάγου Βιργινίου. Σας θυμίζω με συντομία το περιστατικό:

Κάποια γυναίκα μαθαίνοντας ότι ο άντρας της την απατάει, κατέφυγε στον μάγο Βιργίνιο. Εκείνος της υποσχέθηκε να την βοηθήσει. Και αποκαλύπτο­ντας της κάποιες αμαρτίες της, ενίσχυσε την πίστη της προς αυτόν. Μετά ο μάγος πήγε σπίτι της, ζή­τησε λάδι και νερό, τα έβαλε σε ένα καντήλι, πήρε μια λαμπάδα, άναψε το καντήλι και το έβαλε μπρο­στά στις εικόνες. Όλα τα έκανε με φαινομενική ευλάβεια. Τέλος πήρε μια ζώνη, κάτι ψιθύρισε, έκανε τέσσερεις κόμπους και την έδωσε στην γυναίκα να την φοράει κατάσαρκα.

Αποτέλεσμα; Άμεσο και εντυπωσιακό! Ο άντρας της σταμάτησε τις εξωσυζυγικές σχέσεις και έγινε υπο­δειγματικός σύζυγος. Το πρόβλημα λύθηκε. Όλα φαι­νόταν ότι πήγαιναν καλά. Μέχρι που η πλανεμένη γυ­ναίκα άρχισε να δέχεται σφοδρές δαιμονικές επιθέσεις κυρίως την νύχτα. Το πονηρό πνεύμα ζητούσε την ανταμοιβή του, έφ’ όσον εκείνη πρώτη κατέφυγε σ’ αυτό. Τράβηξε πολλά η ταλαίπωρη για να καταλάβει ότι δαίμονας δαίμονα «ουκ εκβάλλει». Και ότι η συμ­μόρφωση του συζύγου της ήταν φιάσκο του διαβόλου.

Και τότε θυμήθηκε ότι πρέπει να αρχίσει να προ­σεύχεται και να νηστεύει. Και τότε θυμήθηκε να κατα­φύγει στον μαθητή του Αγίου Ανδρέα, τον Επιφάνιο.

Ας ακούσουμε και την εξήγηση που έδωσε ο άγιος Ανδρέας στον Επιφάνιο, για το πως ο διάβο­λος απέκτησε εξουσία σ’ αυτήν την γυναίκα. Οι άγιοι, κατά τον Απόστολο Παύλο, «τα νοήματα του διαβόλου ουκ αγνοούσι».

Ο διάβολος, είπε ο άγιος Ανδρέας, συνηθίζει πρώτα να διώχνει την χάρη του Θεού από τους ανθρώπους, και ύστερα να μπαίνει μέσα τους ανεμπό­διστα. Η θεία Χάρη δεν φεύγει επειδή φοβάται τον διάβολο, αλλά επειδή αποστρέφεται και σιχαίνεται την δυσωδία της αμαρτίας. Ο διάβολος δεν οδηγεί τον άνθρωπο στην αμαρτία τυραννικά. Απλώς τον πειράζει, τον ερεθίζει και του φέρνει πονηρούς λογι­σμούς. Αν ο άνθρωπος υποχωρήσει στην σατανική πρόκληση και πέσει στην αμαρτία, ο διάβολος αποκτά δικαιώματα επάνω του και η χάρη φυγαδεύεται.

Κάτι παρόμοιο συνέβη και με την δυστυχισμένη γυναίκα. Την φθόνησε ο διάβολος επειδή ήταν ευσεβής και σεμνή, και θέλησε να την υποδουλώσει. Χρη­σιμοποίησε στην αρχή την ασωτία του συζύγου της για να την οδηγήσει στον μάγο Βιργίνιο. Κατάφερε έπειτα να του δώσει η ίδια με την θέλησή της τα απαραίτητα για την μαγεία. Προσπάθησε μετά να απομακρύνει από πάνω της την χάρη του Αγίου Βα­πτίσματος. Χρησιμοποίησε το καντήλι αντί για κολυμβήθρα, το νερό αντί για το αγιασμένο νερό του Βαπτίσματος, το λάδι αντί για το άγιο Μύρο, την λαμπάδα αντί για τα κεριά που έκαιγαν την ώρα του μυστηρίου. Όσον αφορά τους κόμπους της ζώνης, εκεί «έδεσε» τον διάβολο και την πρόσταξε να την φορεί κατάσαρκα, για να τον έχει διαρκώς τυλιγμέ­νο στην μέση της.

Αυτά είπε ο άγιος Ανδρέας στον μαθητή του Επιφάνιο.

Είναι φανερό ότι η γυναίκα αυτής της ιστορίας έπεσε στην παγίδα του διαβόλου, επειδή είχε υπο­δουλωθεί στην μαγική αντίληψη για τα αγιαστικά μέ­σα της Εκκλησίας. Και έτσι δεν κατάλαβε και την θεατρινίστικη ευλάβεια του μάγου Βιργινίου.

Θα μας συγχωρεθεί για μια ακόμη φορά να επαναλάβουμε :Όταν τα Μυστήρια και όλα τα αγιαστικά μέσα της Εκκλησίας τα δούμε σαν ξερές μαγικές τελε­τές και σαν σύμβολα ξεκομμένα από την ορθόδοξη εκκλησιολογία και ανθρωπολογία, τότε τα απογυμνώ­νουμε από την ζωοποιό χάρη τους, (δηλαδή τα κατα­ντάμε ανενεργά), και καταλήγομε να πετάμε τα άγια τοις κυσί. Έτσι αντί να τα χρησιμοποιούμε για να κα­ταισχύνουμε και να εμπαίζουμε τον διάβολο, του δίνου­με το δικαίωμα να μας εμπαίζει αυτός με αυτά. Και να μας πλανά, ακόμη και με το σημείο του Σταυρού, δη­λαδή με το κατ’ εξοχήν όπλο που χρησιμοποιεί η Εκ­κλησία εναντίον του. Ακριβώς γιατί δεν τηρούμε τις

      9) ΣΩΣΤΕΣ ΠΡΟΎΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΓΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ

Ενθυμείσθε ότι με τον δεύτερο εξορκισμό προ του βαπτίσματος, επιτιμάμε τον διάβολο εν ονόματι «του σωτηριώδους πάθους του Κυρίου ημών Ιησού Χρι­στού». Ο Χριστός, όταν ήλθε η ώρα των Αγίων Παθών Του, είχε πει: «Νυν ο άρχων του κόσμου τούτου εκβληθήσεται έξω. Και γω εάν υψωθώ εκ της γης, πάντας ελκύσω προς εμαυτόν».

Ο Σταυρός του Χριστού είναι η συντριβή του δια­βόλου. Ο Χριστός, λέει ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστο­μος, έκανε όπως ένας βασιλεύς, ο οποίος αφού συλ­λάβει κάποιον λήσταρχο, αυτόν μεν τον φυλακίζει και τον τιμωρεί, τους θησαυρούς του δε τους μεταφέρει στα βασιλικά θησαυροφυλάκια. Έτσι και ο Χριστός, αφού με τον θάνατό Του φυλάκισε τον λήσταρχο διά­βολο και τον δεσμοφύλακά του, τον θάνατο, μετέφε­ρε όλον τον πλούτο τους, δηλαδή το ανθρώπινο γέ­νος, στα βασιλικά θησαυροφυλάκια. Αυτό φανερώνει και ο απόστολος Παύλος λέγοντας :«Ελυτρώσατο ημάς εκ της εξουσίας του σκότους και μετέστησεν εις την βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού».

Τι κρίμα, λοιπόν, και τι ντροπή, ενώ έχομε την δυνατότητα δια του Σταυρού να μετατεθούμε στην βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού, τι κρίμα και τι ντροπή να αφήνουμε τον διάβολο να μας μεταθέ­τει στην βασιλεία του σκότους, εμφανιζόμενος ενίοτε ως Χριστός εσταυρωμένος ή και παρακινώντας μας να κάνουμε το σημείο του Σταυρού.

Και είναι προφανές ότι ο άνθρωπος γίνεται δεκτι­κός σε τέτοιες πλάνες, από την στιγμή που θα αφή­σει να τον κυριεύσει η έπαρση και το δαιμονικό πνεύμα της αυτονομίας .Γιατί ακριβώς τότε, έστω κι αν εκκλησιάζεται, έστω κι αν εξομολογείται, στην ουσία καταντάει να χρησιμοποιεί την Εκκλησία και την εξομολόγηση ως μέσα ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣΗΣ.

Ο μακαριστός Γέροντας Δανιήλ ο Κατουνακιώτης αναφέρει ένα συγκλονιστικό περιστατικό, το οποίο συνέβει σε κάποιον διάκονο Ιερόθεο στην Ιερά Μο­νή του Ρωσικού. Ο εν λόγω διάκονος, λέει ο Γέρων Δανιήλ, νέος ον ήρξατο αυτοβούλως(δηλαδή άνευ ευλογίας· να το σαράκι της αυτονομίας!…), ήρξατο λοι­πόν αυτοβούλως να αγρυπνεί μεγάλως, δι’ όλης της νυκτός ιστάμενος και ποιων μετανοίας· τούτον ιδών ο διάβολος, άρχισε να του παρουσιάζει πλήθος θεωριών καθ’ εκάστην. Του παρουσίαζε τον Χριστό, την Παναγία, Αγγέλους κ.λπ. Και για να τον πείσει ο πο­νηρός ότι δήθεν οι θεωρίες αυτές ήταν από τον Θε­ό, του έλεγε: «Να εγώ, ο Χριστός, έχω σκοπό να σε αξιώσω μεγάλων χαρισμάτων (θυμηθείτε την χαρισματολαγνεία που λέγαμε)· μόνο, του λέει ο διάβολος, να προσέξεις να μην απατηθείς από τον δαίμονα της υπερηφάνειας· και πάντοτε να κάνεις τον σταυρό σου, για να φυγαδεύεται η επήρεια του εχθρού.

Να λοιπόν που μπορούμε να δίνουμε δικαίωμα στον διάβολο να μας διδάσκει δήθεν πως πρέπει να φυλαγόμαστε από τις μεθοδείες του και να μας προ­τρέπει να κάνουμε και το σημείο του Σταυρού.

Και συνεχίζει ο Γέρων Δανιήλ για τον ταλαίπω­ρο Ιερόθεο:

Πολλάκις του εφαίνετο ο διάβολος ως Εσταυρωμένος, ενώπιων του οποίου έκαμε με προσοχήν τον σταυρόν του και τον κανόνα του· και του εδείκνυε θε­ωρίας κι αποκαλύψεις μυρίας· ου μην δε προσέξτε τού εδείκνυε και τα ελαττώματα των πατέρων(Καρ­πός της αυτονομίας είναι και το δαιμονικό σύνδρο­μο του αυτόκλητου κριτή πάσης της οικουμένης).

Και να σκεφθεί κανείς (συνεχίζει ο Γέρων Δανι­ήλ), ότι όλα αυτά ο Ιερόθεος τα εξωμολογείτο συνεχώς. Οι δε πνευματικοί βλέποντες σταυρούς και τα­πεινώσεις και ότι απέφευγε πάσαν αργολογίαν, τον εθεώρουν άγιον της εποχής. Από την παγίδα κατά­φερε να τον γλυτώσει ένας άγιος πνευματικός  παπά-Σάββας. Με την διάκριση και την πολ­λή του αγάπη, βοήθησε τον Ιερόθεο να καταλάβει ότι ο εμφανιζόμενος Χριστός ήταν ο διάβολος.

Και όταν του ξαναεμφανίστηκε «υπερζέσας τω θυμώ ο πλανηθείς είπε: «Συ είσαι, όπου μου φαίνε­σαι ως Χριστός; Όχι! Είσαι διάβολος!». Και αμέσως τότε εμφανισθείς ο Βεελζεβούλ, «εγώ, του λέγει, είμαι ο Σατανάς, τον οποίον τόσα έτη λατρεύεις· και κρατώ εχέγγυο την υπογραφή σου», (διότι νοερώς πολλάκις τον έβαζε και υπέγραφε). Και αμέσως ο διάβολος όρμησε κατ’ επάνω του.

Τότε τον έπιασαν οι πατέρες· και μόλις κατάφε­ραν να τον καθησυχάσουν, ο οποίος έτρεμε ολοφυρόμενος την συμφορά του. Και με εκτενείς προσευ­χές όλης της αδελφότητος και επανειλημμένους εξορκισμούς απεσοβήθησαν του λοιπού οι φαντασίες.

Ίσως να έχετε ιδεί μια υποτίθεται αντιαιρετική αφίσσα, που κυκλοφορεί εδώ και καιρό. Γράφει: Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΧΕΙ ΑΓΙΟΥΣ, ΠΑΝΑΓΙΑ, ΣΤΑΥΡΟ, ΜΥΣΤΗΡΙΑ, ΕΙΚΟΝΕΣ, ΛΙΒΑΝΙ, ΚΟΜΠΟΣΧΟΙΝΙ. Θυμίζει σαφώς διαφημιστικό παντοπωλείου. Η εν λόγω ανυπόγραφη αφίσσα προφανώς προέρχεται από χώρους του underground ζηλωτισμού· και θέλουμε να πιστεύουμε ότι ενισχύει την νοσηρή μαγική αντίληψη για το έργο της Εκκλησίας. Θεωρούμε επίσης σκόπι­μο να πούμε ότι στους ίδιους σχισματικούς χώρους ευδοκιμούν τα επίσης νοσηρά σύνδρομα, όπως: το σύν­δρομο του αυτόκλητου σωτήρα της Ορθοδοξίας, το σύνδρομο του αυτόκλητου κριτή πάσης της Οικουμέ­νης, το σύνδρομο του έως θανάτου αγωνιστή κατά του Αντιχρίστου, και πολλοί άλλοι καρποί του πνεύματος της πλάνης και της υπερηφάνειας.

Και δεν είναι σύμπτωση, ότι στους ίδιους σχισμα­τικούς χώρους εντοπίζεται συχνά και το σύνδρομο του κατ’ επάγγελμα εξορκιστή δαιμονισμένων(το «κατ’ επάγγελμα» δεν έχει πάντοτε οικονομική-κερδοσκοπική σημασία).

Ας δούμε σ’ αυτό το σημείο ποια είναι και η

     10) ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΡΚΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΓΕΙΑΣ.

Κατ’ Αρχήν επισημαίνουμε ότι το τελευταίο αυτό σύνδρομο του κατ’ επάγγελμα εξορκιστή είναι νοση­ρότατο σύνδρομο και διεισδύει ως μεταδοτικός ιός και στους καθ’ ημάς εκκλησιαστικούς χώρους. Και το εν λόγω μικρόβιο προκαλεί εξόχως νοσηρά συμπτώ­ματα όπως: οι εξορκισμοί-show ή οι εξορκισμοί σε στυλ «Απόψε αυτοσχεδιάζουμε». Ερωτάει ο εξορκιστής· απαντάει ο διάβολος. Και οι απαντήσεις του διαβόλου (ο οποίος κατά τα άλλα θεωρείται πατήρ του ψεύδους) εκλαμβάνονται όλες ως έγκυρες μαρτυ­ρίες και ως αδιαμφισβήτητα αληθείς ομολογίες!

Γι’ αυτά τα φαινόμενα, έλεγε ο μακαριστός Γέρο­ντας Πορφύριος: «Αυτά που γίνονται σήμερα, που με­ρικοί αυτοχειροτονούνται εξορκιστές και εξορκίζουν δημόσια και παρουσία ακροατηρίου, είναι απαράδε­κτο. Συχνά τα δαιμόνια πειράζουν και τους υγιείς που παρακολουθούν εξορκισμούς, και νομίζουν ότι είναι και αυτοί δαιμονισμένοι. Αλλά εκτός από αυτό, πει­ράζουν και τους ιερείς γιατί τους ρίχνουν σε έπαρση».

Αυτά έλεγε ο π. Πορφύριος. Μάλιστα κάποια φο­ρά επέπληξε αυστηρά ένα κληρικό, ο οποίος διάβαζε περισσότερο ίσως από ότι έπρεπε εξορκισμούς σε πε­ρίπτωση νευρασθενούς μάλλον παρά δαιμονισμένου.

«Εσύ είσαι, του λέει, ο Μέγας Αντώνιος, να εξορκίζεις και να εκδιώκεις δαιμόνια; Εφ’ όσον δεν είσαι, γιατί τα ταράζεις με τους εξορκισμούς και μετά αφή­νεις το θύμα τους έρμαιο να το βασανίζουν; Ίσως είναι καλύτερο να μνημονεύεις τον πάσχοντα στην Προσκομιδή ή να κάνεις παρακλήσεις γι’ αυτόν». Και κατέληγε ο π. Πορφύριος :«Προσοχή, δεν λέω να μη διαβάζονται εξορκισμοί σε ανθρώπους που δεν μπο­ρούν να βοηθήσουν καθόλου τον εαυτό τους· να δια­βάζονται, αλλά με μεγάλη διάκριση και αθόρυβα».

Η Εκκλησία, όπως γνωρίζομε, πάντοτε συνι­στούσε την χρήση των εξορκισμών μετά φειδούς. Οι άγιοι της Εκκλησίας κάθε άλλο παρά εύκολοι και βιαστικοί ήσαν να διαβάζουν εξορκισμούς σε δαιμο­νισμένους. Η ανάγνωση των εξορκισμών ήταν συνή­θως το έσχατο μέσο και όχι το πρώτο, που χρησιμοποιείτο στην θεραπευτική αγωγή των δαιμονισμένων. Και τότε πάλι γινόταν με πολλή διάκριση, ταπεινά και αθόρυβα. Ποτέ show!

Το Γεροντικό και τα συναξάρια είναι γεμάτα από περιστατικά, που μαρτυρούν του λόγου το αληθές. Και συχνά αυτή η ταπείνωση τους ενεργούσε δραστι­κότερα στην θεραπεία των δαιμονόπληκτων.

Έφεραν κάποτε ένα δαιμονισμένο σε μια σκήτη. Και παρ’ όλο που έγινε ευχή υπέρ αυτού εν τη Εκ­κλησία ουκ εξήρχετο ο δαίμων. Ην γαρ σκληρός. Και τότε λένε οι κληρικοί: Τι θα κάνουμε με αυτόν τον δαίμονα; Κανείς δεν μπορεί να τον βγάλει, παρά μό­νον ο Αββάς Βησσαρίων. Αλλά, άμα τον παρακαλέ­σουμε, δεν πρόκειται να έλθει ούτε στην Εκκλησία.

Και σκέφτηκαν το εξής: Έβαλαν τον δαιμονισμέ­νο να κοιμηθεί στον τόπο που στεκόταν ο Αββάς μέ­σα στην Εκκλησία. Και το πρωί που ήλθε ο άγιος να προσευχηθεί του είπαν: «Ξύπνα και τον αδελφό, Αββά». Έτσι κι έγινε. Ο Αββάς Βησσαρίων είπε στον κοιμώμενο: «Ξύπνα και βγες έξω». Και θεραπεύθηκε αμέσως ο αδελφός.

     Συνοψίζοντας θα μπορούσαμε να πούμε επιγραμματικά:

Η Εκκλησία δεν αντιμετωπίζει την μαγεία με μια άλλη μαγεία. Απορρίπτει κάθε μαγική χρήση των αγιαστικών της μέσων και τονίζει την προσωπική ευθύνη του ανθρώπου για το άνοιγμα θυρών εισόδου στις δαιμονικές ενέργειες.

Το να ζει κανείς εν υπακοή μέσα στην ενότητα της Μιας Εκκλησίας αποτελεί την αναγκαία και ικανή προϋπόθεση νίκης κατά του διαβόλου, απαλ­λαγής από την καταδυναστεία του και περιφρούρη­σης από τις μεθοδείες του. Γιατί η Εκκλησία έχει κε­φαλή Εκείνον, ο οποίος «εις τούτο εφανερώθη, ίνα λύση τα έργα του διαβόλου. >>

Δεν άλλαξα ούτε κόμμα!!!

Μα μια και είμαστε Έλληνες ας δούμε το θέμα στην Ελληνική κουλτούρα και ιστορία βεβαίως:

Διάβολος!!!! Χμμμμ…. Για να το αναλύσουμε να δουμε…:

Διάβολος, που σημαίνει << ο διαβάλλων, συκοφάντης >>, είναι όνομα που χρησιμοποιείται στην Αγία Γραφή για να προσδιοριστεί ο αρχηγός των πονηρών πνευμάτων και του κάτω κόσμου!!!! Όμως!!!! Υπάρχει ένα όμως εδώ!!!! Η ανάλυση της λέξης φέρνει την λέξη Δια-βάλλω = ο θεός Δίας- βάλλει μια όμως και είναι τόσο κακό αυτό γιατί χρησιμοποιούμε μέχρι και σήμερα τις λέξεις εφόσον είναι τόσο κακό ως ομόρριζα αυτής:

< αρχ. ἄβλητος < α- στερητ. βλητός < βάλλω

αμφιβάλλω <αρχ. ἀμφιβάλλω < ἀμφί + βάλλω

αμφιβολία <αρχ. ἀμφιβολία < ἀμφίβολος

αμφίβολος <αρχ. ἀμφίβολος < ἀμφιβάλλω

αναμφίβολος <μτγν. ἀναμφίβολος < α- στερητ. + ἀμφίβολος

αναβάλλω <αρχ. ἀναβάλλω < ἀνά + βάλλω

αναβλητικός <αναβάλλω

αναβλητικότητα <αναβλητικός

αναβολή <αρχ. ἀναβολή < ἀναβάλλω

αναβολέας <μτγν. ἀναβολεύς < ἀναβάλλω

αναβολικά

αναβολικός <αρχ. ἀναβολικός < ἀναβάλλω

αναβολισμός <αναβάλλω

αντιβολή <μτγν. ἀντιβολή < ἀντιβάλλω

αντίβολο

ανθιβόλιο < μσν. ἀνθιβόλιον < ἀντιβόλιον “ακριβές αντίγραφο” < ἀντί + βολή < αρχ. βάλλω

ανθίβολο

ανθιβόλι < μσν. ἀνθιβάλιον < ἀντιβόλιον “ακριβές αντίγραφο” < αντι- + -βόλων < βολή < βάλλω

αποβάλλω <αρχ. ἀποβάλλω < ἀπό + βάλλω

απόβλητα

απόβλητος <αρχ. ἀπόβλητος < ἀποβάλλω

αποβολή <αρχ. ἀποβολή < ἀποβάλλω

διαβάλλω <αρχ. διαβάλλω

διαβλητός <διαβάλλω

αδιάβλητος <αρχ. ἀδιάβλητος < α- στερητ. + διαβλητός < διαβάλλω

διάβολος < αρχ. “συκοφάντης” < διαβάλλω

διαβολάκι υποκορ. του διάβολος

διαολάκι

διαβολάκος υποκορ. του διάβολος

διάολος βλ. διάβολος κτλ.

διαολόπουλο

διαβολεμένος <διάβολος

διαολεμένος

διαβολέας <διαβάλλω

διαβολή <αρχ. διαβολή < διαβάλλω

διαβολιά <αρχ. διαβολία < διάβολος

διαβολίζω <διάβολος

διαβολικός <μτγν. διαβολικός < διάβολος

διαβολικότητα <διαβολικός

διαολίζω <διάβολος

διαολιά

διαόλια

διαολικός

διαβόλισσα <διάβολος

ζαβολιά < διαβολιά

ζαβολιάρης <ζαβολιά

ζαβολιάρικος

εισβάλλω <αρχ. εἰσβάλλω < εἰς + βάλλω

εισβολέας <εισβάλλω

εισβολή <αρχ. εἰσβολή < εἰσβάλλω

εκβάλλω <αρχ. ἐκβάλλω < ἐκ + βάλλω

εκβολή <αρχ. ἐκβολή < ἐκβάλλω

προεκβάλλω <αρχ. προ-εκβάλλω

προεκβολή <προεκβάλλω

εμβάλλω <αρχ. ἐμβάλλω < ἐν + βάλλω

εμβολή <αρχ. ἐμβολή < ἐμβάλλω

παρεμβάλλω <αρχ. παρεμβάλλω < παρά + ἐν + βάλλω

παρέμβλητος

παρεμβολή <αρχ. παρεμβολή < παρεμβάλλω

παρέμβολο

επιβάλλω <αρχ. ἐπιβάλλω < ἐπί + βάλλω

επιβεβλημένος μτχ. παθητ. πρκμ. του ρ. επιβάλλομαι

επιβολή <αρχ. ἐπιβολή < ἐπιβάλλω

επιβλητικός <μτγν. ἐπιβλητικός < ἐπιβάλλω

επιβλητικότητα <επιβλητικός

καταβάλλω <αρχ. καταβάλλω < κατά + βάλλω

καταβεβλημένος μτχ. παθητ. πρκμ. του ρ. καταβάλλομαι

ακατάβλητος <αρχ. ἀκατάβλητος < α- στερητ. + καταβάλλομαι

αντικαταβάλλω <αρχ. ἀντι-κατα-βάλλω

αντικαταβολή <αντικαταβάλλω

προκαταβάλλω <μτγν. προ-καταβάλλω

προκαταβολή <μτγν. προκαταβολή < προκαταβάλλω

προκαταβολικός <προκαταβολή

μεταβάλλω <αρχ. μετα-βάλλω

μεταβλητός <μτγν. μεταβλητός < μεταβάλλω

μεταβλητότητα <μεταβλητός

μεταβολή <αρχ. μεταβολή < μεταβάλλω

μεταβολικός <αρχ. μεταβολικός < μεταβολή

μεταβολισμός <μεταβάλλω

αμετάβλητος <αρχ. ἀμετάβλητος < α- στερητ. + μεταβλητός < μεταβάλλω

δυσμετάβλητος <αρχ. δυσμετάβλητος < δυσ- + μεταβλητός < μεταβάλλω

ξεπροβάλλω <ξε- + προβάλλω

παραβάλλω <αρχ. παρα-βάλλω

παραβολή <αρχ. παραβολή < παραβάλλω

παραβολικός <μτγν. παραβολικός < παραβολή

παράβολο <μτγν. παράβολον < παραβάλλω

απαράβλητος <μτγν. ἀπαράβλητος < α- στερητ. + παραβάλλω

αντιπαραβάλλω <αντί + παραβάλλω

αντιπαραβολή <αρχ. ἀντιπαραβολή < ἀντιπαραβάλλω

αντιπαραβολικός <αντιπαραβολή

περιβάλλω <αρχ. περι-βάλλω

περιβάλλον ουδ. μτχ. του ρ. περιβάλλω

περιβαλλοντικός <περιβάλλον

περιβολή <αρχ. περιβολή < περιβάλλω

περίβολος <αρχ. περίβολος < περιβάλλω

προβάλλω <αρχ. προ-βάλλω

προβολέας <μτγν. προβολεύς < προβάλλω

προβολή <αρχ. προβολή < προβάλλω

πρόβολος <αρχ. πρόβολος < προβάλλω

προβλήτα < αρχ. προβλής < προβάλλω

προσβάλλω <αρχ. προσβάλλω < πρός + βάλλω

απρόσβλητος <α- στερητ. + προσβάλλω

προσβλητικός <μτγν. προσβλητικός < προσβλητός < προσβάλλω

προσβλητός

προσβολή <αρχ. προσβολή < προσβάλλω

συμβάλλω <αρχ. συμβάλλω < σύν + βάλλω

συμβόλαιο <αρχ. συμβόλαιον, ουδ. του επιθ. συμβόλαιος < σύμβολον

συμβολή <αρχ. συμβολή < συμβάλλω

ασύμβλητος <αρχ. ἀσύμβλητος < α- στερητ. + συμβάλλω

συμβολίζω < αρχ. σύμβολον < σύμβολος < συμβάλλω

συμβολικός <μτγν. συμβολικός < σύμβολον

συμβολισμός <συμβολίζω

συμβολιστής <συμβολίζω

σύμβολο <αρχ. σύμβολον < συμβάλλω

υπερβάλλω <αρχ. ὑπερβάλλω < ὑπέρ + βάλλω

υπερβολή <αρχ. ὑπερβολή < ὑπερβάλλω

υπερβολικός <μτγν. ὑπερβολικός < ὑπερβολή

ανυπέρβλητος <αρχ. ἀνυπέρβλητος < α- στερητ. + ὑπερβάλλω

υποβάλλω <αρχ. ὑπο-βάλλω

υποβολέας <μτγν. ὑποβολεύς “που θυμίζει κάτι” < ὑποβάλλω

υποβολείο <υποβολεύς

υποβολή <αρχ. ὑποβολή < ὑποβάλλω

υποβολιμαίος <αρχ. ὑποβολιμαῖος < ὑποβολή

υποβλητικός <υποβάλλω

υποβλητικότητα <υποβλητικός

καθυποβάλλω <μτγν. καθυποβάλλω < κατά + ὑποβάλλω

συνυποβάλλω <μτγν. συν-υποβάλλω

καταβολάδα < μτγν. καταβολάς < αρχ. καταβολή

καταβολή <αρχ. καταβολή < καταβάλλω

καταβολισμός <καταβάλλω

μπαλώνω < μσν. < *ἐμβαλλώνω < αρχ. ἐμβάλλω

μπάλωμα <μσν. ἐμπάλωμαν < ἐμβάλωμα < *ἐμβαλλώνω

μπαλωματάκι

μπαλωματής <μπαλώνω

αμπάλωτος < α- στερητ. + μπαλώνω

έμβολο < αρχ. ἔμβολον < ἐμβάλλω < ἐν + βάλλω

εμβόλιο < μτγν. ἐμβόλιον, υποκορ. του αρχ. ἔμβολον

εμβολιάζω <εμβόλιον

εμβολιασμός <εμβολιάζω

ανεμβολίαστος <αν- στερητ. + ἐμβολιάζω

μπόλι <μτγν. ἐμβόλιον, υποκορ. του ἔμβολον

μπολιάζω <ουσ. μπόλι

μπόλιασμα <μπολιάζω

αμπόλιαστος <α- στερητ. + μπολιάζω

εμβολίζω <έμβολον

εμβόλιμος <αρχ. ἐμβόλιμος < ἐμβολή < ἐμβάλλω

εμβόλιση

εμβολισμός <εμβολίζω

αμπολή < εμβολή

παρλάρω < ιταλ. parlare “μιλώ, φλυαρώ” < λατ.parabola < αρχ. παραβολή

πάρλα <ιταλ. parla < λατιν. parabola < ελλ. παραβολή

παρλάτα

παρλαμέντο <ιταλ. parlamento

παρλιακός <πάρλα

παλάβρα < ισπαν. palavra < λατ. parabola “παραβολή, λόγια του Χριστού” < μτγν. παραβολή (του Χριστού)

παλάβρας <παλάβρα

παρόλα < ιταλ. parola < γαλλ. parole < λατ. parabola “παραβολή του Χριστού, ομιλία” < μτγν. παραβολή

περιβόλι < μσν. περιβόλιν < μτγν. περιβόλιον, υποκορ. του περίβολος

περβόλι <μσν. περιβόλιν < μτγν. περιβόλιον, υποκορ. του αρχ. περίβολος

περιβολάκι υποκορ. του περιβόλι

περιβολάρης <περιβόλι

περβολάρης <περιβόλι

περιβολάρικος <περιβόλι

περβολάρικος <περιβόλι

περιβολίσιος <περιβόλι

αντιβαλλιστικός

έκβλημα

έμβλημα <μτγν. ἔμβλημα < ἐμβάλλω

εμβληματικός <έμβλημα

πρόβλημα < αρχ. < προβάλλω

προβληματάκι υποκορ. του ουσ. πρόβλημα

προβληματίζω <μσν. προβληματίζομαι < πρόβλημα

προβληματικός <αρχ. προβληματικός < πρόβλημα

προβληματικότητα <προβληματικός

προβληματισμός <προβληματίζω

απροβλημάτιστος

παράβλημα <αρχ. παράβλημα < παραβάλλω

περίβλημα <αρχ. περίβλημα < περιβάλλω

άβολος < αρχ. ἄβολος < α- στερητ. + βάλλω, α- στερητ. + βολή=ευκολία

αβόλευτος <α- στερητ. + βολεύομαι

αβούλιαχτος < α- στερητ. + βουλιάζω

τραμπάλα < ιταλ. traballare < λατ. trans + ballare < βάλλω

τραμπαλίζομαι <τραμπάλα

τραμπάλισμα <τραμπαλίζομαι

διαβούλιο <μτγν. διαβούλιον < διαβουλία

διαβουλεύομαι <αρχ. διαβουλεύομαι

διαβούλευση

συμβουλεύω <αρχ. συμβουλεύω < σύν + βουλεύω

συμβουλευτικός <αρχ. συμβουλευτικός < συμβουλεύω

συμβουλή <αρχ. συμβουλή < σύν + βουλή

σύμβουλος <αρχ. σύμβουλος < σύν + βουλή

συμβούλιο <μτγν. συμβούλιον < σύν + βουλή

άβουλος < αρχ. ἄβουλος < α- στερητ. + βουλή

αβουλησία <αβούλητος

αβουλία < αρχ. ἄβουλος

επιβουλεύομαι <αρχ. ἐπιβουλεύω < ἐπίβουλος

επιβουλή <αρχ. ἐπιβουλή < ἐπιβουλεύω

επίβουλος <αρχ. ἐπίβουλος < ἐπί + βουλή “γνώμη”

 

Όλες αυτές οι λέξεις περιέχουν μέσα το βάλλω οπότε αν το πάρουμε ως την αρχική μιλάμε για συνεχείς κακία μέσο των μεταδιδόμενων λέξεων!!!! Βέβαια αυτό δεν ισχύει αλλά θέλω να σας δείξω ότι χρησιμοποίησε η θρησκεία το όνομα του Διός για να γίνουν όλα αυτά διότι για την σημερινή θρησκεία ο Δίας ήτο ειδωλολάτρης!!!! Εδώ θέλω να τονίσω ότι και την μορφή που έχει σήμερα ο σατανάς είναι του θεού Πάνα όποιος δεν είχε καμία σχέση με τον σατανά!!!! Αλλά τέλος πάντων ας συνεχίσουμε…!!!!

Ο διάβολος αναφέρεται και ως Σατανάς, όρος εβραϊκής προέλευσης που σημαίνει << εναντιωμένος, ανθιστάμενος >>!!!! Αποκαλείται έτσι καθώς περιγράφεται ότι έχει στραφεί ενάντια στον Θεό και στο θέλημά του, προσπαθώντας να εξαπατήσει και να θέσει υπό τον έλεγχό του την ανθρωπότητα, στρέφοντας και αυτήν ενάντια στον Θεό!!!! Πρώτη αναφορά σ΄ αυτόν γίνεται στο βιβλίο Γένεση (2:8) της Παλαιάς Διαθήκης όπου φερόταν και αυτός εγκατεστημένος στον Κήπο της Εδέμ!!!! Όμως η παλαιά διαθήκη έχει καταργηθεί πλέον από την θρησκεία μας λέτε να καταργήθηκε και ο διάβολος!;! Που τέτοια τύχη!!!! Ας δούμε όμως και με τι άλλα ονόματα κυκλοφορεί το ρημάδι ας πάρουμε τις ποιο γνωστές:

 

 

Στον μεταβιβλικό Ιουδαϊσμό και τον Χριστιανισμό ο Διάβολος φέρεται να έχει προαχθεί και να ηγείται στρατιών διαβόλων, καλούμενος και “Άρχοντας των διαβόλων”!!!!

Από τη συνηθισμένη χρήση του ονόματος του Διαβόλου στην εκκλησία, ως εχθρού του έργου του Χριστού και κάθε ηθικής αρχής, έγινε γνωστός όχι μόνο στον ελληνικό, αλλά σε όλους τους χριστιανικούς λαούς!!!!! Στο Ισλάμ ο Σεϊτάν ή Ίμπλις θεωρείται ένα ασήμαντο και ανόητο πρόσωπο!!!! Μεταφορικά σημαίνει τον έξυπνο, τον τετραπέρατο, το ζωηρό, αλλά και τον κακόβουλο, τον μοχθηρό!!!!

Αυτό το ρημάδι λοιπόν λέγεται ότι είναι ο άρχων όλων των μαγειών που υπάρχουν στην γη βάση της θρησκείας μας και όχι μόνο!!!! Μα προτού φανεί ο χριστιανισμός στην γη τι υπήρχε!;! Ως ο άρχων της μαγείας!;! Δεν υπήρχε ο σατανάς υπήρχε στην καθεστό μαγεία και ο αρχηγός ρημάδι με άλλη ονομασία και άλλη προέλευση!!!!

Τώρα εδώ όμως υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό στην όλη υπόθεση, ποιο είναι αυτό!;! Εφόσον οι πρώτοι άνθρωποι είτε θρησκεύτηκα είτε ανθρωπολογικά ξεκίνησαν να αυξάνονται πρώτα σε μικρές ομάδες των τεσσάρων μετά των σαράντα μετά των τετρακοσίων μετά των χιλίων μετά των εκατομμυρίων που στην ευχή κάποιοι μάθανε να ασκούν μαγεία ενώ δεν ήξεραν στην αρχή ούτε να οργώσουν ή να κάνουν ομαδική ζωή όπως θα έπρεπε!!!! Οπότε το να ξέρει κάπου κάποιος από το πουθενά να ασκεί μαγεία θα ήταν απίστευτο αν κάποιος δεν του έδειχνε!!!! Είναι σαν πάμε σήμερα στον Αμαζόνιο να βρούμε μια φυλή αγρίων που δεν έχει δει το φως του κόσμου ακόμα, να του παρουσιάσουμε ένα F16 αεροθούμενο και να μπει μέσα και όχι μόνο να ξέρει να το κουμαντάρει αλλά να είναι και άσσος στις αερομαχίες συνάμα!!!! Θα γινότανε ποτέ αυτό!;! Με τίποτα!;! Έτσι λοιπόν και με την μαγεία, κάποιος ή κάτι θα πρέπει να τους το έδειξε!!!!

Λένε λοιπόν κάποιοι μάγοι ότι την μαγεία στον άνθρωπο την δίδαξαν οντότητες έξω από αυτήν την γη δηλαδή εξωγήινοι πάσης φύσης οι οποίοι συνδυάζουν μαγεία με επιστήμη μαζί και έχουν απίστευτα αποτελέσματα!!!! Αν κάποιος αναρωτήθει για τους Λέρτες που έχω αναφέρει μπορούν να βρεθούν ανά πασά στιγμή όπου το θελήσουν με την θέληση τους!!!! Αυτό γιατί ίσως κάποιοι αναρωτηθούν ότι ίσως οι Λέρτες έδειξαν τα μυστικά της μαγείας στον άνθρωπο!!!! Οι Λέρτες δεν ανακατεύονται με τους ανθρώπους αλλά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχει γίνει κάτι τέτοιο!!!! Αν έγινε λοιπόν από τους Λέρτες ή από εξωγήινες οντότητες για ποιο λόγο έγινε!;! Αλλά και γιατί ο κάθε αρχαίος πολιτισμός είχε την δική του διαφορετική μαγεία!;! Από μαγεία καλή αλλά και κακή!!!! Πολύ αργότερα και κατά τον μεσαίωνα δόθηκαν οι ονομασίες που αναφέρω παραπάνω σε κάθε είδος μαγείας αλλά και μετά αυτών ως εξελίξιμες βγήκαν και άλλες μαγείες οι οποίες είναι υπό μεγάλη αμφισβήτηση κατά ποσό έγκυρες είναι!!!!

Σήμερα οι μάγοι ως ιδιότητα μάγων και να ξέρουν να ασκούν την κάθε είδους μαγεία είναι ελάχιστοι!!!! Όλοι οι άλλοι είναι τσαρλατάνοι ( ευτυχώς ), γκαγκανιάριδες, και χρηματοαρπάχτρες!!!! Μιλάνε για επαναφορά προσώπων ή για επανασύνδεση ή ότι μπορούν να επικοινωνήσουν με τους νεκρούς ή ότι μπορεί να δέσουν έναν ή και ποιο πολλά άτομα ή να τα σκοτώσουν η…η….η…η…..!!!!! Κολοκύθια με την ρίγανη!!!! Φανταστείτε το εξής:

Ένας πραγματικός μάγος θα χρειαζόταν να κάνει διαφήμιση σε περιοδικά ή τηλεοράσεις το τι είναι για να μπορέσει  να προσελκύσει πελάτες!;! Όχι βέβαια!!!! Από στόμα σε στόμα όπως πραγματικά γίνεται μέχρι και σήμερα!!!! Πιστεύτε ότι και καλά ο τάδε που είναι το νούμερο 1 αστέρι στις τηλεοράσεις ή περιοδικά η …η.. είναι ο τέλειος!;! Δυστυχώς λάθος!!!! Αν ποτέ πατέ σε έναν από αυτούς που εύχομαι να μην πάτε ποτέ μπορείτε να κάνετε την εξής δοκιμή!!!! Πείτε του ότι τον αμφισβητείται στα ίσια!!!! Και ότι άμα δεν σας δείξει μια παραφυσική ιδιότητα ότι είναι απάτη!!!! Αν πραγματικά είναι όπως λέει θα τα κάνατε επάνω σας με αυτά που θα δείτε αν όχι θα σας πει ότι τι είναι αυτά που λέτε και ξέρεις και άμα δεν με πιστεύεεεεεεεις κτλ. κτλ.!!!!

Έχω γνωρίσει τέτοιους που με ρωτάγανε εμένα ως ερευνητή αν έχω δει ξενομορφιστές ή σκεπτομορφιστές δηλαδή κάθε είδους δαιμονίου κατά την εκκλησία μας το πώς ήταν και το πως έμοιαζαν διότι δεν έχουν δει τίποτα στην ζωή τους αλλά κατά τα άλλα μόνο μάγοι είναι!!!!

Εδώ όμως δεν φταίνε όλοι αυτοί αλλά οι άνθρωποι που πάνε γυρεύοντας να αδειάσει η τσέπη τους και όχι μόνο!!!! Τις ποιο πολλές φορές πέφτουν θύματα χρηματικών ποσών και άλλες σεξουαλικότητας ….πως!;! και καλά λέει ο μάγος ή η μάγισσα ότι πρέπει να κάνουν έρωτα ή ομαδικό όργιο διότι έτσι ζήτησε το πνεύμα ή το δαιμόνιο να γίνει…. Ο μαύρος χαμός δηλαδή και πηδιόσαντε μέχρι να βγάλουν τα μάτια τους!!!! Για να φανεί απόκοσμο και αλλόκοσμο μπορεί να χρησιμοποιήσουν και διαφορά είδη βαρβαρουτικών ως θυμίαμα για να έχουν παραισθήσεις από οντότητες ή ότι άλλο κατέβει και μετά θα έχουν την εντύπωση ότι έτσι έγιναν τα πράγματα και θα είναι και ευγνώμονες!!!! Δηλαδή και δαρμένοι και γα…..νοι!!!!!

Ένας πραγματικός μάγος ή μάγισσα ποτέ δεν χρειάζονται τέτοιες παπαριές διότι έχουν πραγματικά δυνάμεις και το μόνο που τους νοιάζει είναι το πώς να γίνουν ακόμα ποιο δυνατοί αλλά και ποιο πλούσιοι!!!! Ότι ίσως παιχτούν ερωτικά παιγνίδια ναι!!!! Αλλά όχι όπως οι τσαρλατάνοι!!!! Θα εκτελέσουν της << σεξουαλική υπόσταση της μαγείας ως διανοητική ικανοποίηση του εγκεφάλου >> δηλαδή: Δεν θα έχουν σωματική επαφή όργια κτλ. κτλ. αλλά ο μάγος μέσο του εγκεφάλου του αλλά και δυνατής αυθυποβολής θα δημιουργήσει ερωτικές εικόνες στον άνθρωπο που θέλει οι οποίες θα είναι τόσο ικανοποιητικές που ο άνθρωπος πραγματικά θα θέλει να δει και να ξανά δει τον μάγο!!!! Όχι για να κάνει έρωτα αλλά από περιέργεια το πώς γίνεται αυτό και το βιώνει!!!! Ο μάγος βέβαια θα του πει είναι από τις ενέργειες που κάνει για να κάνει το κακό η οποιαδήποτε άλλη πράξη και ότι έχει κάποιες επιρροές η όλη κατάσταση στον άνθρωπο επάνω!!!! Θα μου πείτε τώρα!!!! Οκ καλώς…μα κάποιος λογικός άνθρωπος δεν θα αντισταθεί και άμα δεν του αρέσει ο μάγος ή η μάγισσα τι γίνεται και πάλι θα του αρέσει!!;!! Ω!!!! Ναι!!! Δεν μιλάμε για σεξουαλική επαφή μέσο σώματος αλλά μέσο εγκεφάλου!!!!

Για ρωτήστε ανθρώπους που έχουν υποστεί σεξουαλική επίθεση από Ινκούμπους – https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8A%CE%BD%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%82  και Σουκούμπους – https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%82 να σας πούνε πως νιώσανε!!!! Οι μισοί από αυτούς λένε ότι κάνανε έρωτα με κάτι πολύ όμορφο και το ευχαριστήθηκαν για τα καλά και οι άλλοι μισοί το ίδιο αλλά όχι με κάτι το όμορφο αλλά με κάτι το άσχημο το δαιμονικό!!!! Όλα είναι στον εγκέφαλο!!!! Βέβαια τα Ινκούμπους και Σουκούμπους δεν έχουν σχέση με μαγεία αλλά το έφερα ως παράδειγμα ότι κάτι παρόμοιο κάνουν και οι πραγματικοί μάγοι!!!!

Οι τσαρλατάνοι όμως θα πούνε τα εξής:

Υπάρχει σεξουαλική μαγεία!;! Η σεξουαλική μαγεία υπήρχε από την αρχαιότητα μέσα από ιερές τελετές!!!! Μέσα από τις τελετουργίες προσπαθούσαν να προαχθούν πνευματικά και ο σκοπός και ο στόχος ήταν η αξιοποίηση και την τελειότητα των σεξουαλικών δυνάμεων τους και για κανέναν άλλον λόγο!!!! Μια πιο ακριβής μετάφραση της σεξουαλικής μαγείας θα μπορούσε να είναι << σεξουαλική ιεροσύνη >>!!!! Στην αρχαιότητα, ο ιερέας πάντα συνοδευόταν από μια ιέρεια, για να αντιπροσωπεύουν τις θεϊκές δυνάμεις στη βάση όλης της δημιουργίας, το αρσενικό και το θηλυκό, το Yab-Yum – https://en.wikipedia.org/wiki/Yab-Yum  , Ying-Yang – http://skepdic.gr/Entries/Gamma/yinyang.htm  , Πατέρας-Μητέρα!!!!

Η σεξουαλικοποίηση της πνευματικότητας έχει μακρά παράδοση στις περισσότερες μη-δυτικές θρησκευτικές παραδώσεις και είναι ιδιαίτερα εμφανή στην ινδουιστική ταντρική γιόγκα, η οποία επηρεάζεται έντονα από τον βουδισμό του Θιβέτ!!!!

Το σεξ είχε χρησιμοποιηθεί ως μέσο για να ενωθούν με τη θεά, σε μία από τις διάφορες μορφές της!!!! Προέκυψε επίσης στην κινεζική παράδοση στην ταοϊστική, όπου εντάχθηκε σε εικασίες της μακροζωίας και της αθανασίας!!!!

Στη Δύση, η σεξουαλική δραστηριότητα είχε σε μεγάλο βαθμό δυσφημιστεί και ταυτιστεί με το προπατορικό αμάρτημα!!!! Έτσι, η ιδέα της ενσωμάτωσης της σεξουαλικότητας και της θρησκείας θεωρήθηκε σκανδαλώδης!!!! Με την εμφάνιση των εναλλακτικών μορφών πνευματικότητας, ωστόσο, δόθηκε νέα προσοχή στην σεξουαλικότητα!!!!

Αρκετοί μυστικιστές στην ανθρώπινη ιστορία απέδιδαν στο σεξ μαγικές ιδιότητες….!!!!

Ο συγγραφέας Paschal Beverly Randolph ( Πασκάλ Μπέβερλι Ράντολφ –  https://en.wikipedia.org/wiki/Paschal_Beverly_Randolph κατά τον 19ο αιώνα πίστευε ότι η σεξουαλική επαφή στα ζευγάρια θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση των επιθυμιών τους!!!! Ξεκινούσαν δηλαδή το σεξ έχοντας και οι δύο στο μυαλό τους την συγκεκριμένη επιθυμία και κατά την διάρκεια του οργασμού έπρεπε η συγκέντρωσή τους να είναι τέτοια ώστε να δουν την εικόνα αυτού που αναζητούσαν!!!!!

Μια προϋπόθεση της σεξουαλικής μαγείας είναι η ιδέα ότι η σεξουαλική ενέργεια είναι μια ισχυρή δύναμη που μπορεί να αξιοποιηθεί για να ξεπεράσει  την αντιληπτή πραγματικότητα!!!!

Υπάρχουν δύο κύριες προσεγγίσεις για την σεξουαλική μαγεία!!!! Η πρώτη είναι η παραγωγή ενέργειας μέσω της σεξουαλικής πράξης, η οποία εστιάζεται μέσω της συγκέντρωσης και καταλήγει στο επιθυμητό αποτέλεσμα με τον οργασμό!!!! Η δεύτερη προσέγγιση για την σεξουαλική μαγεία περιλαμβάνει την εκτέλεση μιας πράξης σεξ, αλλά παρακράτηση από τον οργασμό!!!! Τέτοια ενέργεια είναι συχνά αυτή που κατευθύνεται προς τους στόχους της προσωπικής μεταμόρφωσης!!!!

Μαγεία και σεξ μπορούν να ενσωματωθούν σε σχεδόν κάθε είδους σεξουαλική πράξη, περιλαμβανομένων των ετεροφυλόφιλων σεξ, ομοφυλόφιλο σεξ, ομαδικό σεξ, σεξουαλικές πράξεις χωρίς επαφή, και τον αυνανισμό!!!! Όταν το σεξ περιλαμβάνει πολλούς ανθρώπους, όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν ή δεν μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στη μαγική διάσταση της πράξης!!!! Ωστόσο, θα πρέπει να είναι αυτονόητο ότι όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να συναινούν συμμετέχοντες στο ίδιο το σεξ!!!!

Μια χαρά τα λένε όμως έτσι!;! Ακούγονται πολύ ωραία και ειδικά άμα κάποιος είναι λάτρης του σεξ η καλύτερη του!!!! Όπως σας εξήγησα όμως η πραγματική σεξουαλική μαγεία γίνεται βάση αυθυποβολής στο θύμα το οποίο ο μάγος ή η μάγισσα έχει εντοπίσει ή θέλει να έλθει σε επαφή!!!!

Μα για να δούμε τι είναι η αυθυποβολή:

Όταν η δύναμη εκδηλώνεται στον άνθρωπο, μπορεί να πάρει πολλές όψεις, ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο αναφέρεται!!!! Ανάμεσα στους δυο άγνωστους και άπειρους κόσμους, των φυσικών δυνάμεων που εκδηλώνονται στον άνθρωπο σαν ένστικτα και του πνεύματος που εκδηλώνεται σαν βούληση, υπάρχει ο χώρος που ανήκει στον άνθρωπο, ο ανθρώπινος κόσμος ως πραγματικότητα, ο κόσμος που συλλαμβάνεται με το νου και εκεί η Δύναμη γίνεται γνωστή σαν << θέληση >> η << πραγματική ύπαρξη >>!!!! Σε αυτόν τον κόσμο, ο άνθρωπος έχει άμεση πρόσβαση και είναι σε θέση να τον διαμορφώσει όπως αυτός θέλει!!!! Η “θέληση” του λοιπόν αναπτύσσεται, καλλιεργείται, υποβάλλεται και ελέγχεται μέσα από τεχνικές οι οποίες όμως οι ποιο πολλές ασκούνται από μάγους!!!! Οι τεχνικές αυτές είναι οι λεγόμενες << τεχνικές αυθυποβολής >>, μέσα από τις οποίες αυτός που τις εξασκεί γίνεται κύριος της προσωπικότητας του μέσω του νου, μέσω της χρήσης του αιθέρα όπου υπάρχει παντού στο σύμπαν, σε γαλαξίες, πλανήτες κτλ. κτλ.!!!!

Αναζητώντας τον ορισμό της θέλησης διαπιστώνει κανείς ότι είναι ένας από τους όρους που είναι πολύ δύσκολο να δοθούν!!!! Στη βιβλιογραφία που υπάρχει, υπάρχουν κάποιοι λογοτεχνικοί ορισμοί, αλλά ελάχιστοι από αυτούς δίνουν το βάθος της ιδέας ως πραγματικότητα η οποία γίνεται αντιλήψημη!!!! Ίσως επειδή η αρχή των πραγμάτων δύσκολα μπορεί να μπει σε καλούπι, δύσκολα μπορεί ο δημιουργός να γίνει αντιληπτός από το ίδιο του το δημιούργημα!!!! Και η θέληση, απ’ ότι φαίνεται είναι στο βάθος ο δημιουργός κάθε ανθρώπινης δράσης, κι ακόμα, αν μεγεθύνουμε τα πράγματα, είναι ο δημιουργός και η κινητήρια δύναμη του Σύμπαντος!!!! Είναι η σπίθα εκείνη που πυροδοτεί τα αποθέματα ενέργειας, << ιδεών -πράξεων >>, που χρειάζεται κάθε δράση για να εκδηλωθεί!!!!
Στα αληθινά μαγικά πλαίσια, είναι το σύνολο των νοητικών και συναισθηματικών ωθήσεων ( αιτίες και κίνητρα)  που οδηγούν προς ένα αντικείμενο-σκοπό!!!!! Η θέληση προϋποθέτει συνείδηση, δηλαδή γνώση του εαυτού, γνώση του πεδίου στο οποίο βρίσκεται ο εαυτός, και γνώση του πεδίου όπου θέλει να οδηγηθεί, δηλαδή του μέλλοντος του παρελθόντος και του παρόν!!!!! Αυτό δένει αναπόσπαστα την ικανότητα της θέλησης με την ικανότητα της φαντασίας αλλά και την δύναμη του αιθέρα!!!! Μπορεί ο άνθρωπος να βρεθεί μόνο εκεί όπου μπορεί να φανταστεί ότι θα πάει, αλλιώς δεν θα ξεκινήσει ποτέ, ακόμα κι αν πρακτικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει τη δυνατότητα να το κάνει!!!!

Δεν ταυτίζουν οι αληθινοί μάγοι τη θέληση με την επιθυμία, πράγμα που συχνά συμβαίνει, γιατί στον κόσμο των επιθυμιών, στο συναισθηματικό κόσμο δηλαδή, το χαρακτηριστικό είναι η μεταβλητότητα, η αστάθεια, η σύγκρουση μεταξύ παράλληλων αλλά αντίθετων επιθυμιών!!!! Η θέληση αντίθετα χαρακτηρίζεται από τη σταθερότητα και καθαρότητα σκοπού, από διάρκεια, από έλεγχο, από υπέρβαση της σύγκρουσης αντίθετων επιθυμιών, από συνείδηση η οποία διακατέχεται από τριγωνοδιαγνωστικές οντότητες ως σκεπτομορφιστές ή αλομορφιστές…..!!!!
Η θέληση, έχει τη δυνατότητα να επιβάλλεται σε όλους τους ανθρώπινους φορείς αλλά και μαγικούς!!!! Με τη θέληση ελέγχουμε το σώμα μας, ακόμα και ζωτικές μας λειτουργίες, με τη θέληση ελέγχουμε τα συναισθήματα μας, με τη θέληση ελέγχουμε ακόμα και τις σκέψεις μας!!!!

 Ταυτίζεται λοιπόν η ύπαρξη της θέλησης και είναι ανάλογη με τη συνειδητότητα του καθενός μάγου, εφόσον πρόκειται για τη δύναμη του όντος πέρα από φυσικές δυνατότητες, προτιμήσεις ή γνώσεις!!!! Παρόλα αυτά, αφού το κέντρο με το οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο και τον εαυτό μας είναι ο νους, η φυσική έδρα της συνείδησης, αλλά και της θέλησης είναι ο νους!!!! Η δυνατότητα ελέγχου του νου, από τη θέληση, συνειδητά και αποφασισμένα, είναι και η δυνατότητα ελέγχου όλης της ανθρώπινης προσωπικότητας!!!! Ως υπόδουλη όμως όπου είναι ένα πράγμα που θα πρέπει να προσέξουν κάποιοι που ασχολούνται με αυτά!!!!

Τώρα!!!!
Χρησιμοποιούμε τη λέξη << υποβολή >> για να περιγράψουμε την επίδραση στη συμπεριφορά μας ενός μηνύματος του νου, που η δύναμη του εξαρτάται από την άμεση επιρροή που έχει στα συναισθήματα και στη φαντασία μας!!!! Έχει πολύ μικρή ή ανύπαρκτη σχέση με τη λογική!!!! 

Είναι μια κατηγορηματική δήλωση που δεχόμαστε χωρίς σκέψη, χωρίς κριτική, αφού ανταποκρίνεται σε κάποια αισθήματα, που έχουν ήδη καλλιεργηθεί μέσα μας, πιθανό στο χώρο του υποσυνείδητου και αυτό είναι που οι μάγοι εκμεταλλεύονται εἰς το έπακρον!!!!

Η δύναμη της υποβολής δεν βρίσκεται στην ίδια αλλά στη δύναμη των συναισθημάτων που ξυπνάει, χωρίς απαραίτητα να τα δημιουργεί η ίδια, αλλά οι εικόνες που χρησιμοποιούν οι μάγοι!!!!! Η επανάληψη εντυπώνει μέσα τους την υποβολή, τόσο ώστε και μια αδύνατη υποβολή, με την επανάληψη να γίνεται δυνατή!!!!
Η φαντασία αλλά και ο αιθέρας που λειτουργεί κατά τη διάρκεια της υποβολής καθορίζει την συμπεριφορά, πολύ περισσότερο από ότι η θέληση, σε αυτό πολλοί μάγοι δίνουν ιδιαίτερη σημασία….!!!!

 Αυτή είναι που διεγείρεται από τις όποιες ιδέες μας βομβαρδίζουν και αυτή είναι που ουσιαστικά ελέγχεται, είτε από τη δική μας θέληση, είτε από τη θέληση των άλλων που μας υποβάλλουν!!!!!

Η διαφορά ανάμεσα στην υποβολή και αυθυποβολή είναι πολύ μικρή για τους απλούς ανθρώπους!!!! Η πρώτη γίνεται από έξω, ή από άλλους, ενώ η αυθυποβολή είναι η υποβολή που κάνουμε εμείς οι ίδιοι στον εαυτό μας!!!! Μια υποβολή για να γίνει αυθυποβολή, πρέπει πρώτα να έχει την αιθερική έγκριση!!!!

Δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε την υποβολή και την αυθυποβολή σαν βλαβερές ή ωφέλιμες ενέργειες!!!! Θα πρέπει πρώτα να εξετάσουμε τα πλαίσια στα οποία γίνονται!!!! Όλα εξαρτούνται από το πόσο μπορεί ο μάγος το κυριότερο να ελέγχει τα συναισθήματα του και να τα κατευθύνει εκεί που πρέπει!!!! Οτιδήποτε μπορεί να επηρεάσει τα αισθήματα του μπορεί να τον οδηγήσει σε δράση ακόμα και ενάντια στη λογική!!!! Η λογική αυτή βοηθάει να αποφασίσουμε που και πότε θα εκφράσουνε τα συναισθήματα τους, δεν είναι σε θέση όμως να τα εξαφανίσει ούτε να τα καταπνίξει, πράγμα όχι μόνο δύσκολο αλλά ακόμα και επικίνδυνο….!!!!!

Η ανθρώπινη συμπεριφορά χαρακτηρίζεται από υποβολές ή και αυθυποβολές που έχει υποστεί ο άνθρωπος από την ώρα που ήρθε στον κόσμο από ιδιαίτερους μάγους!!!!

  Η πεποίθηση μας για τον κόσμο και κυρίως για τον εαυτό μας, δημιουργήθηκε με βάση τα μηνύματα που κατ’ αρχή δεχτήκαμε με το συναισθηματικό μας φορέα, μηνύματα-σοκ ή μηνύματα αδιόρατα αλλά με τη δύναμη της επανάληψης….!!!! Οτιδήποτε θα προσπαθήσει αργότερα να διαλύσει αυτή την εικόνα που μας έχει υποβληθεί θα πέσει πάνω σε ένα τοίχο!!!!
Όταν αναφερόμαστε στη φαντασία και στον   αιθέρα, μιλάμε για την ικανότητα να ξεφεύγουμε από το χώρο του πραγματικού και να βρισκόμαστε στο χώρο του φανταστικού!!!!

Με αυτόν τον τρόπο οι μάγοι δημιουργούν νέες καταστάσεις, βρισκόμενοι στο ήδη υπάρχον υλικό που υπάρχει στη μνήμη μας, ανασυνθέτοντας το σε νέες μορφές!!!! Συνήθως υποθέτουμε ότι αυτό συμβαίνει σε κάποιες ιδιαίτερες στιγμές και υπάρχουν μάγοι ( τσαρλατάνοι ) που ισχυρίζονται ότι δεν έχουν φαντασία αλλά και δεν χρειάζεται ο αιθέρας!!!! Όμως στην πραγματικότητα, δεν μπορούνε ούτε να μετακινήσουνε μια καρέκλα χωρίς να ακολουθήσουνε μια διανοητική εικόνα, που σχηματίστηκε στο μυαλό τους λίγο πριν αρχίσει η πράξη!!!!
Συνεχώς πράττουνε σύμφωνα με εικόνες που σχηματίζονται από πριν στο νου τους, με τη βοήθεια της φαντασίας τους!!!! Αυτό που διαφέρει όμως από μάγο σε μάγο είναι η ικανότητα ελέγχου αυτής της λειτουργίας!!!! Όταν υπάρχει αυτός ο έλεγχος αυξάνεται η ενέργεια, ή ισχυροποιείται το κίνητρο για μελλοντικές ενέργειες καλές ή κακές!!!! Αλλιώς η παρόρμηση της στιγμής καθορίζει τη συμπεριφορά!!!!

Η φαντασία χρησιμεύει σαν το κιάλι του ναυτικού ή του οδοιπόρου και ο αιθέρας ως πυξίδα!!!!  Για να προβλέψει δηλαδή τι είναι πιθανό να συμβεί στο μέλλον και να προετοιμαστεί!!!! Ακόμα συχνά και για να αλλάξει αυτό που πρόκειται να έρθει!!!!

Εφόσον τα συναισθήματα τους καθορίζουν τις περισσότερες φορές τις δράσεις τους, με τη φαντασία και τον αιθέρα μπορούνε να δημιουργήσουμε εικόνες, που θα δημιουργήσουν με τη σειρά τους τα ανάλογα συναισθήματα!!!!

Με συνέπεια να αλλάξουνε ή να βελτιώσουνε ή να ελέγξουνε τη συμπεριφορά ΤΡΙΤΩΝ!!!! Αυτό συμβαίνει γιατί με τη φαντασία τους φτιάχνουνε κάποιες καταστάσεις, όπου ξανά και ξανά μπορούνε να παίξουνε ένα ρόλο που θα έχει σαν σκοπό τη δημιουργία μιας καλής ( αν το επιδιώξουνε ) συνήθειας, μιας εμπειρίας που θα έχει προέρθει έστω και με τη φανταστική και αιθερική ενέργεια!!!! Μέχρι εδώ…..!!!!

Το ερώτημα όμως το μέγα παραμένει!;! Πως άνθρωποι των σπηλαίων οι Χόμο Σάπιενς ξεκίνησαν να έχουν τέτοιες ιδιότητες!;! Από μόνοι τους με τίποτα!!!! Κάποιος πρέπει να τους έδειξε!!!! Ποιος ή ποιοι ήταν αυτοί!;! Ποιοι έδωσαν τα περεταίρω εφόδια!;! Μάλλον δεν θα το μάθουμε ποτέ…..!!!! Θα επανέλθω κάποια στιγμή και πάλι για το θέμα της Μαγείας με ποιο πολλές αποκαλύψεις αλλά και λεπτομέρειες!!!! Εδώ δεν προσπαθώ να προσηλυτίσω κανέναν σε όλα αυτά, απλός προσπαθώ να σας αποδείξω ότι δεν είναι έτσι όπως τα λένε τα πράγματα….!!!!

 

Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι πάντα καλά και να θυμάστε!!!!

Αν δεν πιστεύετε σε κάτι, δεν πάει να πει αυτό κάτι ότι δεν υπάρχει!!!!

INVISIBLE LYCANS TEAM!!!

 


5 σκέψεις στο “ΤΕΛΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΑΓΕΙΑ!;! part 3!!!! SAMAN LYCAN

 1. Σαμαν καλημερα. Διαβαζοντας μετα απο καιρο ξανα το αρθρο σου ηθελα να ρωτησω. Αν καταλαβα καλα υπονοεις οτι οι Λερτες επιλεγοντας καποια ατομα επιρεαζουν την ιστορια ολοκληρης της ανθρωποτητας κατα το δοκουν ; χρησιμοποιοντας τον αιθερα; ελπιζω να μου απαντησεις

 2. Καλησπέρα στην ομάδα!
  Οι πολεμικές τέχνες της Ανατολής είναι απλά θέμα δύναμης δαιμόνων για αυτό όποιος ενδιαφέρεται για αυτό το ζήτημα τον παραπέμπω στο βιβλίο: ΑΠΟ ΤΟ ΘΗΒΕΤ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΣΤΟ ΓΕΡΝΤΑ ΠΑΙΣΙΟ του Γιάννη Κοτζαμπάση

 3. αγαπητε saman lycan γεια σου.χαιρετω κ εσας αδελφια μου λυκαωνες,συγνωμη που τοσα χρονια δεν ηξερα οτι υπαρχετε αλλα χαιρομαι παρα πολυ που εμαθα οτι υπαρχετε.saman σου εστειλα μυν αλλα δεν ξερω αν απαντησες γιατι δεν μου ανοιγει τα μυν γιαυτο συγνωμη που σε ξαναρωταω απο εδω αλλα οι απαντησεις ειναι παρα πολυ σημαντικες για μενα και ας φανουν χαζες σε καποιους.αν ενας ανθρωπος εχει αναπτυξει καποιες ψυχικες δυναμεις μεσο του nei kung αν αλλαξει σε λυκαωνα αυτες τις δυναμεις θα τις εχει κ αν τις εχει θα μπορει να ασκειται σαν λυκαωνας πλεον για να μπορει να αναπτυξει ακομα περισσοτερες?αν εδινε καποιος στους λυκαωνες αυτη τη γνωση για να αποκτουσαν ολοι τετοιες δυναμεις ειναι επιτρεπτο η μονο ο σαμανος τους επιτρεπεται να εχει ψυχικες δυναμεις?οι δρακονιανοι και οι σκτ…φυλες τους εχουν ψυχικες δυναμεις?

  1. polemisths!!!!

   ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ!!!! ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ ΝΑ ΤΟ ΧΡΕΙΑΖΩΝΤΕ ΛΟΓΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΝΥΧΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ!!!! ΟΜΟΣ ΘΑ ΗΤΑΝ ΤΕΛΕΙΟ ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ…..ΧΜΜΜΜΜ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΟΛΟΦΩΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΦΑΝΤΑΣΟΥ ΝΑ ΗΞΕΡΑΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟ Ε!;! ΘΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΛΟΝΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟ ΤΙ ΞΕΡΟΥΝ!!!! ΝΑΙ ΜΟΝΟ Ο ΣΑΜΑΝΟΣ ΟΧΙ ΟΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΛΛΑ ΕΤΣΙ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ!!!! ΝΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΔΡΑΚΟΝΤΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ!!!!

   ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΠΑΝΤΑ ΚΑΛΑ!!!!

Αφήστε μια απάντηση